Foto: Zbornik občine Slovenska Bistrica II, str. 156.

ATTEMS, Emil, grof

(1857−1921)

* 1. oktober 1857 • Linz (Avstrija)
† 13. januar 1921 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • cesarsko-kraljevski komornik
  • oče in ded zadnjih bistriških Attemsov

                                            Življenje:

Emil grof Attems se je rodil 1. oktobra 1857 v Linzu (Avstrija) očetu Ferdinandu Mariji II. Attemsu in materi Gabrieli Attems, rojeni Wurmbrand (*1822 †1887).
Postal je cesarsko-kraljevski komornik. Nekaj let je služboval kot častnik v Welsu na Gornjeavstrijskem. Leta 1917 je bil povišan v majorja. Med 1. svetovno vojno je v Slovenski Bistrici aktivno deloval v odboru Rdečega križa.
Leta 1881 se je poročil z grofico Terezijo O’Donell (*1861 †1906). V zakonu so se jima rodili naslednji otroci: Klotilda Marija (*1882 †1962), Gabriela Marija (*1883 †1960), Ferdinand Marija III. Attems, Marija (*1888 †1953), Edmund (*1891 †1972) in Maks (*1896 †1916).
Emil Attems je umrl 13. januarja 1921 v Slovenski Bistrici.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. maj 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2023