Foto: Album

GÖZ, Erhard

(17.−18. stoletje)

izpričan v začetku 18. stoletja

Poklic ali dejavnost:

  • prvi znani zdravnik v Slovenski Bistrici

                                           Življenje:

Kirurg Erhard Göz je bil že leta 1705 zdravnik v Slovenski Bistrici. Kirurge so imenovali tudi praktični zdravniki, zdravniki cepitelji pa tudi ranocelniki. To je po doslej znanih podatkih najstarejši znani strokovno izobraženi zdravnik v mestu. Pred njim so tu delovali samo t. i. padarji oz. kopališčniki.
4. junija 1709 se je v Slovenski Bistrici poročil z Magdaleno Schenland, rojeno Prösmzerk iz Češke.

Viri in literatura:

  • Pertl, Eman: Razvoj zdravstva in zdravstvene službe na območju občine Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica I., Slovenska Bistrica 1983, str. 236.
  • Koropec, Jože: Mesto Slovenska Bistrica v 18. stoletju, Zbornik občine Slovenska Bistrica II., Slovenska Bistrica 1990, str. 72.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 8. februar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu