Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica.

ATTEMS, Franc Dizma, grof

(1926−1999)

* 26. oktober 1926 • Gradec (Avstrija)
† 13. maj 1999 • Gradec (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • duhovnik
  • profesor

                                             Življenje:

Franc Dizma grof Attems se je rodil 26. oktobra 1926 v Gradcu (Avstrija). Bil je drugorojeni sin Ferdinanda Marije III. Attemsa in njegove druge žene Vande Attems, rojene Nostitz – Rieneck, sestre njegove pokojne prve žene Eleonore Attems, rojene Nostitz – Rieneck.
Leta 1943 je maturiral na mariborski gimnaziji.
Maja 1945 so ga aretirali in odpeljli v zapore OZNE, vendar je bil avgusta istega leta že izpuščen.
Leta 1946 je v Gradcu začel študirati zgodovino in filozofijo, leta 1947 pa na teološki fakulteti v Innsbrucku (Avstrija) teologijo.
V duhovnika je bil posvečen 30. marca 1952 in je nato kaplanoval v raznih župnijah na avstrijskem Štajerskem.
Poleg pastoralnega dela se je še nadalje izobraževal za profesorja religije in je kasneje ta predmet poučeval na gimnazijah v Gradcu ter bil tam tudi visokošolski svetnik.
Duhovnik je bil 42 let. Zadnjih sedem let je pomagal v škofijskem ordinariatu kot razsodnik pri razveljavitvah zakonov.
Franc Dizma grof Attems je umrl 13. maja 1999 v Gradcu.

Viri in literatura:

  • Frank, Ulrike − Šerbelj, Ferdo: Kratka zgodovina grofov Attems, Zbornik občine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica, 1990, str. 158.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 18.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2023