Foto: Osebni arhiv zakoncev Mije in Friderika Babnik.

BABNIK, Janko, dr.

(1926−1987)

* 13. avgust 1926 • Dunaj (Avstrija)
† 1. september 1987 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • pravnik
  • sodnik

                                             Življenje:

Dr. Janko Babnik se je rodil 13. avgusta 1926 na Dunaju (Avstrija). Oče dr. Friderik Babnik je bil pravnik, tovarnar in lokalni aktivist. Mati Elizabeta, rojena Vrbančić, je bila dunajska operna pevka (po materi Avstrijka, po očetu Hrvatica).
Zgodnje otroštvo je preživljal na Dunaju, v njegovih najstniških letih pa so se zaradi nacističnih groženj preselili na očetovo rodno Zgornjo Polskavo.
Tudi tam življenje ni potekalo umirjeno. Pri petnajstih letih je tragično izgubil očeta (leta 1941 ubit v Mauthausnu). Nemške oblasti so jim zaplenile vso premoženje, razen hiše, v kateri so živeli. Po vojni jim ga je nova oblast sprva vrnila v celoti, vendar so ga kmalu zatem nacionalizirali.
Srednješolsko izobrazbo je pridobil na realki v Mariboru (današnja Prva gimnazija Maribor, op. ur.). Nato je sledil očetovi in pradedovi poklicni poti. Leta 1948 se je vpisal na pravno fakulteto v Zagrebu (Hrvaška), a ga je sokrajan označil za kulaka, zaradi česar je bil izključen s fakultete. Študij je nadaljeval v Ljubljani in ga že leta 1952 uspešno zaključil.
Sprva je služboval kot sodnik na Ptuju in v Murski Soboti. Pozneje je v Slovenski Bistrici odprl odvetniško pisarno, kjer je delal vse do svoje smrti.
Leta 1950 se je poročil z Majdo, rojeno Obrovnik, v Gornji Radgoni (*1926 †2013). Delila sta si enako študijsko pot, vendar Majda študija ni dokončala. V naslednjih štirih letih sta dobila dva otroka; Friderika (*1952) in Vero (*1954, poročeno Lončarič).
Leta 1955 sta se z ženo preselila iz Zgornje Polskave v Kidričevo, kjer je živel do svoje smrti. Takrat je namreč žena Majda dobila službo v Tovarni glinice in aluminija (danes Talum) kot glavna računovodkinja tovarne.
Janko Babnik je umrl 1. septembra 1987 v Ljubljani. Pokopan je na Zgornji Polskavi.

Viri in literatura:

  • Informator: Babnik, Friderik, vnuk, Zgornja Polskava, december 2019.
  • Podatke zbrala: Pokeržnik, Nina.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 23−24.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu