Foto: Album

CUNTARA, Marija

(1843−?)

* 1843 • Šmihel
† ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • nadučiteljica
  • upraviteljica dekliške ljudske šole

                                           Življenje:

Marija Cuntara se je rodila leta 1843 v Šmihelu na avstrijskem Koroškem.
Leta 1875 je prišla kot podučiteljica na štirirazredno ljudsko šolo v Slovensko Bistrico, leto za tem, ko se je razširila za eno paralelko, in ostala kot učiteljica na njej naslednjih 22 let. Že leta 1879 je bila iz podučiteljice povišana v učiteljico.
Ko so 20. septembra 1897 v Slovenski Bistrici odprli samostojno štirirazredno dekliško ljudsko šolo, je kot nadučiteljica prevzela vodenje šole. Šolo je vodila do leta 1915, ko se je upokojila.
Upravljanje dekliške ljudske šole je tega leta prevzela nadučiteljica Otilija Feigel.

Viri in literatura:

  • Nerat, Mihael J.: Popotnikov koledar za slovenske učitelje, Celje, 1892, str. 44.
  • Pogorevc, Edmund: Razvoj šolstva v Slovenski Bistrici, Zbornik občine Slovenska Bistrica I., 1983, str. 316, 317, 318.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 28. februar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu