Foto: Wikipedija.

HAFNER, Urh

(1882−1954)

* 1. julij 1882 • Krčanj (Velikovec, Avstrija)
† 31. julij 1954 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik

                                           Življenje:

Urh Hafner, župnik na Velikem Tinju (občina Slovenska Bistrica), se je rodil 1. julija 1882 v Krčanju (Velikovec, Avstrija).
Duhovniško posvečenje je prejel 19. julija 1906.
Umrl je 31. julija 1954 na Velikem Tinju.

Viri in literatura:

  • Nekrologij Nadškofije Maribor 1901–2000.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 5. maj 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu