Foto: Arhiv Mestne občine Koper.

SAGADIN, Anton

(1936−)

* 2. januar 1936 • Ptuj

Poklic ali dejavnost:

  • politik
  • pravnik
  • družbenopolitični delavec

                                           Življenje:

Anton Sagadin se je rodil 2. januarja 1936 na Ptuju, živeli so v okolici Pragerskega.
Osnovno šolo je obiskoval na Pragerskem, nato pa srednjo šolo v Mariboru. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Luki Koper in ob delu končal študij na Višji upravni šoli in Pravni fakulteti v Ljubljani. V Luki Koper je več kot 25 let delal na vodilnih delovnih mestih vse do upokojitve leta 1993.
Aktivno je delal tudi v športu in civilni družbi: več kot 25 let je vodil delo Športnega društva Luke Koper je; bil je podpredsednik Nogometnega kluba Koper; predsednik Medobčinske nogometne zveze in predsednik Samoupravne kontrole v Nogometni zvezi Slovenske Istre; nekaj let je vodil Balinarsko zvezo Slovenske Istre.
Anton Sagadin opravlja nepoklicno funkcijo podžupana Kopra od 1. novembra 2011.

Viri in literatura:

  • Štoka, Peter: Sagadin, Anton, Knjižnica Koper, Obrazi slovenskih pokrajin.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 6. maj 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu