Foto: Osebni arhiv Antonije Bratina.

BRATINA, Ivan

(1928−1993)

* 19. november 1928 • Škofja vas (občina Celje)
† 24. julij 1993 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • trgovski poslovodja

                                             Življenje:

Ivan Bratina se je rodil 19. novembra 1928 v Škofji vasi pri Celju očetu Jožetu in materi Mariji, rojeni Slokar.
Osnovno šolo je obiskoval v Ljubečni pri Celju, srednjo trgovsko šolo pa v Celju.
Prvo zaposlitev je dobil v Celju, kjer je delal do leta 1952.
Leta 1952 se je preselil v Slovensko Bistrico. Tukaj je prevzel mesto poslovodje v trgovini Živila pri trgovskem centru Metrop. Kasneje je bila to trgovina trgovskega podjetja Planika Slovenska Bistrica.
Trgovina, ob kateri je bil tudi manjši bife, se je nahajala na Trgu svobode 10. Bistričani so jo poimenovali kar »Pri Bratini«.
Upokojil se je leta 1991.
Poročen je bil z Antonijo, rojeno Rasteiger, njeni starši so bili žrtve povojnih pobojev. V zakonu se jima je rodila hči Leonora (Lea, učiteljica na Osnovni šoli Pohorskega odreda). Družina Rasteiger je imela pred 2. svetovno vojno v Slovenski Bistrici posestvo, dve mesnici (ena je bila na Zgornji Polskavi) in gostilno.
Ivan Bratina je umrl 24. julija 1993. Pokopan je v Slovenski Bistrici.

Viri in literatura:

  • Informatorka: Bratina, Leonora, hči, Slovenska Bistrica, december 2020.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 28.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu