Dopolnjen opis

BOBIČ, Bogoljub

(1914−?)

* 1914 • Stranice (občina Zreče)
† ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik

                                          Življenje:

Bobič Bogoljub (Ljubo) se je rodil leta 1914 v Stranicah.
Po opravljeni maturi leta 1934 v Mariboru je študiral medicino v Ljubljani, nadaljeval v Zagrebu (Hrvaška) in zaključil v Münchnu (Nemčija), kjer je bil leta 1941 tudi promoviran.
Med 2. svetovno vojno je bil kot interniranec zdravnik v delavskem taborišču Fohrenwald na Bavarskem (Nemčija), v katerem so prebivali taboriščniki, ki so delali v bližnjih tovarnah eksploziva in streliva.
Julija 1945 je začel z zdravniško prakso na Pregerskem in prevzel tudi vodenje komisije socialno-zdravstvenega sveta. Januarja 1946 je bil izvoljen za člana Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Pragersko.
V času, ko je bil Ljubo Bobič zdravnik na Pragerskem, ni imel za pomoč nobenega zdravstvenega osebja, zato je moral vsa medicinska opravila opraviti sam. Med ostalim si je sam pripravljal mazila in praške, po potrebi pa tudi pulil zobe pacientom z zobobolom.
Kot zanimivost: v šolskem letu 1947/48 je pregledal 147 šoloobveznih otrok s Pragerskega in okolice in ugotovil, da jih je zdravih samo 15, vsi drugi so bili bolni.
Leta 1948 so Ljuba Bobiča nenadoma nujno premestili v Šempeter pri Novi Gorici in na Pragerskem so ostali brez svojega zdravnika. Šele leta 1950 ga je nadomestil Alojz Turšič.

Viri in literatura:

  • Pajtler, Franc: Začetki zdravstva na Pragerskem, 750 let župnije sveti Štefan na Spodnji Polskavi (1249–1999), Spodnja Polskava, 1999, str. 170.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 28.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 15. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com