Foto: ZRC SAZU, Acta historiae artis Slovenica, str. 180, 24. februar 2019.

BRANDIS, Klemen, grof

(1798−1863)

* 14. februar 1798 • Gradec (Avstrija)
† 26. maj 1863 • Slivnica (občina Hoče − Slivnica)

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • posestnik
  • cesarsko-kraljevi svetovalec
  • lastnik dvorca Frajštajn
  • lastnik Gromberga

                                          Življenje:

Klemen Brandis se je rodil 4. februarja 1798 očetu Janezu Krstniku grofu Brandisu (1751−1812) in materi Mariji Jožefi grofici Brandis, rojeni Trauttmansdorff (1760–1826).
Ko je leta 1821 zaključil študij na dunajskem Terezijanumu, je opravljal različne uradniške službe, leta 1841 pa ga je cesar imenoval za tirolskega guvernerja in deželnega glavarja. Na tem položaju pa je zelo uspešno deloval do leta 1848.
Leta 1828 je od Štajerskega verskega fonda kupil dvorec Frajštajn (Spodnja Polskava), za nakup katerega se je pred njim zavzemal že njegov oče. Grof Klemen Brandis je iz Frajštajna upravljal tudi gromberško gospostvo in bukovško imenje. Hkrati pa je bil tudi lastnik patronata nad cerkvijo. Župnik Vincent Novak, ki je prišel na Spodnjo Polskavo avgusta 1845, je v Spominsko knjigo spodnjepolskavske župnije zapisal: »Spomladi leta 1846 so s pomočjo krajanov cerkev prekrili, račun v višini 245 goldinarjev pa je poravnal patron cerkve, grof Klement Brandis.«
Poleg tega posestva je imel v lasti tudi veliko drugih, med njimi grad Slivnica, ki ga je Klemen leta 1847 kupil od knezov Poniatovski.
17. maja 1831 se je poročil z Adrienne grofico Brandis (1810–1834). V zakonu sta se jima rodila sinova Anton Adrijan in Erih Marija. Anton je leta 1880 prodal Frajštajn in ostala posestva na Štajerskem.
Pomemben pa je bil tudi z vidika umetnostnega naročništva, saj naj bi med ostalimi naročili pri slikarju Leopoldu Kupelwieseru naročil tudi sliki Srca Jezusovega in Srca Marijinega v spodnjepolskavski cerkvi sv. Štefana.
Klemens Brandis je umrl 26. maj 1863 na gradu Slivnica, pokopan je bil na magdalenskem pokopališču v Mariboru.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu