Foto: Zbornik občine Slovenska Bistrica II, str. 225.

BRAUČE, Anton

(1890−1963)

* 8. junij 1890 • Ritoznoj (občina Slovenska Bistrica)
† 8. januar 1963 • Ritoznoj (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • organizator viničarskega gibanja na slovenjebistriškem

                                          Življenje:

Anton Brauče se je rodil 8. junija 1890 v Ritoznoju (občina Slovenska Bistrica) očetu Georgu, viničarju in materi Antoniji, rojeni Ingolič.
Brauče je bil organizator viničarskega gibanja na Slovenjebistriškem, bil je tudi tajnik viničarske organizacije Slovenska Bistrica. Gibanje se je zavzemalo za ureditev odnosov med viničarji in vinogradniki, večje pravice viničarjev, zvišanje njihove mezde ter bolniško in starostno zavarovanje.
Anton Brauče je umrl 8. januarja 1963 v Ritoznoju.

Viri in literatura:

  • Novak, Miroslav: Prispevek k zgodovini reševanja viničarskega vprašanja…, Zbornik občine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica 1990, str. 225.
  • Krstna knjiga župnije Slovenska Bistrica, 01. januar 1879−31. december 1902, str. 199.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu