BUDIHNA, Karmelo

(1916−1991)

* 21. januar 1916 • Ustje pri Ajdovščini
† 10. januar 1991 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • gozdar
  • upravitelj gozdne uprave Slovenska Bistrica
  • javni delavec

                                           Življenje:

Karmelo Budihna se je rodil 21. januarja 1916 na Ustjah pri Ajdovščini očetu Antonu, policijskemu stražniku, in materi Vincenciji, rojeni Štor, gospodinji.
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Mariboru, kamor se je družina umaknila pred Italijani. Maturo je opravil leta 1934. Na univerzi v Zagrebu (Hrvaška) je študiral gozdarstvo in študij junija 1940 uspešno zaključil z diplomo.
Najprej se je zaposlil v Ljubljani pri začasni državni upravi razlaščenih gozdov in nato na gozdni upravi v Straži pri Novem mestu.
Septembra 1943 je odšel v partizane. V letih 1944−45 je služboval v Beogradu (Srbija), nato pa v Ljubljani.
Januarja 1947 je prišel za upravitelja takratne gozdne uprave v Slovenski Bistrici.
Kasneje je delal še v Mariboru, Ljubljani in v Novi Gorici. Junija 1963 je bil izvoljen za republiškega poslanca.
Od leta 1967−71 je bil jugoslovanski generalni konzul v Celovcu (Avstrija). Po vrnitvi v Ljubljano je bil namestnik ministra za gozdarstvo in kmetijstvo.
Leta 1981 se je upokojil.
Karmelo Budihna je umrl 10. januarja 1991 v Ljubljani.

Viri in literatura:

  • Marušič, Branko: Budihna, Karmelo, Primorski slovenski biografski leksikon, 19. snopič, Dodatek B−L, Goriška Mohorjeva družba, Gorica, 1993, str. 504−505.
  • Marušič, Branko: Budihna, Karmelo, Slovenska biografija, pridobljeno s https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1004850/.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com