Foto: Ilustrirani Slovenec, 8. september 1929, št. 36, str. 284.

CERJAK, Jožef

(1863−1933)

* 15. marec 1863 • Podsreda (občina Kozje)
† 19. december 1933 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • častni kanonik
  • graditelj

                                           Življenje:

Jože Cerjak se je rodil leta 1863 v Podsredi v občini Kozje.
V mašnika je bil posvečen 1889. Bil je korni vikar v Mariboru, od koder je odšel za župnika v Brestanico (nekdanji Rajhenburg).
Že kot mlad kaplan je stopil v vrste prvobraniteljev za slovensko stvar. Po njegovi zaslugi sta prišli za časa njegovega službovanja občini Rogatec in Rogaška Slatina v slovenske roke. V Brestanici je postavil veličastno lurško baziliko, ki jo je papež inkorporiral baziliki ‘Santa Maria Maggiore’ v Rimu. Po velikih telesnih in psihičnih naporih je odšel leta 1915 na zdravljenje in do leta 1919 okreval.
Leta 1919 je prevzel bistriško župnijo in leta 1923 postal častni lavantinski kanonik. V Slovenski Bistrici je obnavljal vse tri cerkve. Takoj je dal tudi pobudo za izgradnjo sirotišnice. Žal mu je bolezen preprečila velike načrte, pa vendar je ustvaril iz starega minoritskega samostana in Stigerjeve (Štigerjeve) hiše provincialno hišo šolskih sester in sirotišnico.
Leta 1931 se je upokojil, nasledil ga je Ivan Šolinc.
Jože Cerjak je umrl 19. decembra 1933 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopan.

Dela:

  • Bazilika Lurške Matere božje v Brestanici.
  • Sirotišnica v Slovenski Bistrici.
  • Provincialna hiša šolskih sester v Slovenski Bistrici.

Priznanja:

  • Prejel je odlikovanje kralja Aleksandra I. reda sv. Save.

Viri in literatura:

  • Gradišnik, Stane: Cerjak, Jože, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 11.
  • Kronika mestne župnije Slovenska Bistrica.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 33.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 26. april 2022

Zadnja posodobitev: 7. maj 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu