Foto: Osebni arhiv Gabrijela Cintauerja.

CINTAUER, Gabrijel

(1943−)

* 4. januar 1943 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

 • inž. strojništva
 • društveni delavec

                                           Življenje:

Gabrijel Cintauer se je rodil 4. januarja 1943 v Slovenski Bistrici očetu Francu Cintaverju in materi Berti Cintaver, rojeni Topolčnik. Družino je dopolnil še brat Franc Cintaver.
Gabrijel je obiskoval osnovno šolo v Slovenski Bistrici med leti 1950–54 in v istem kraju nižjo gimnazijo med leti 1954–58. Po zaključenem osnovnem šolanju se je leta 1958 vpisal na Srednjo tehnično šolo Maribor, kjer je leta 1962 uspešno maturiral. Šolanje je nadaljeval na Višji tehnični šoli Maribor in jo 14. januarja 1966 uspešno zaključil z diplomo in pridobil izobrazbo inženir strojništva.
16. decembra 1967 se je poročil z Jelko Cintauer, rojeno Hojnik. V zakonu sta se jima rodila sin Robert in hčerka Tadeja.
Leta 1966 se je kot pripravnik zaposlil v tovarni Impol, kjer je nadaljeval z delom tudi po vrnitvi s služenja vojaškega roka, kot vodja projektivno konstrukcijskega oddelka Investicijska oprema od 1967 do 1983. Od 1983–87 je bil zaposlen v Tovarni olja Slovenska Bistrica kot vodja proizvodnje, nato pa med 1987–90 tehnični vodja podjetja Monter Poljčane. Leta 1990 se je vrnil v Impol kot vodja obrata Investicijska oprema, kar je ostal do lastninjenja podjetja, po lastninjenju pa je bil tehnični vodja novonastalega podjetja Impol Inotechna od 1990–97. Leta 1997 je na občini Slovenska Bistrica prevzel dela in naloge vodje oddelka za gospodarstvo in bil istočasno direktor Stanovanjskega sklada občine in opravljal to delo vse do upokojitve 1. marca 2007.
Med delom se je nenehno izpopolnjeval na tečajih in seminarjih.
Gabrijel Cintauer je bil aktiven tudi v športnih, družbenih in kulturnih organizacijah. Najpomembnejše funkcije, ki jih je opravljal: član upravnega odbora in predsednik in član častnega razsodišča Planinskega društva Slovenska Bistrica; dolgoletni predsednik Društva upokojencev (DU) Slovenska Bistrica; predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Slovenska Bistrica (prej Občinska zveza DU); podpredsednik Zgornjepodravske pokrajinske zveze DU Maribor; delegat skupščine Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS); član Nadzornega sveta Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola; rezervni vojaški starešina Teritorialne obrambe – čin kapetan I. razreda PZO; poveljnik voda PZO Impol, poveljnik baterije PZO IMPOL; član Občinskega štaba TO zadolžen za organizacijo mobilizacije in personalne zadeve; Veteran vojne za Slovenijo; član delavskega sveta v Impol-u in Tovarni olja Slovenska Bistrica; član sveta JZ Zdravstvenega doma in Lekarne Slovenska Bistrica, Zavoda za zaposlovanje, enota Slovenska Bistrica in Kreditne banke Maribor; član Sveta Rudnika urana Žirovski vrh – v ustanavljanju; ustanovni član Društva za KTV, član UO, predsednik društva; predsednik org. odbora Podob bistriških domačij; uradna oseba za sklepanje zakonskih zvez UE Slovenska Bistrica.
Za svoje delo je prejel številna priznanja.

Delo:

 • Med pomembnejše naloge pri njegovem delu spadajo:
  • Sodelovanje pri izgradnji in modernizaciji podjetja Impol kot projektant (od leta 1967 – nova in folijska valjarna, stiskalnice, profilarna, eloksirna, livarna . . .).
  • Izgradnja vlečnic Črno jezero in Veliki vrh pri Treh kraljih na Pohorju (projektantsko delo . . .).
  • Projektiranje aluminijskih plavalnih bazenov, plastenikov, steklenikov, obcestnih aluminijskih ograj . . .
  • Vodenje in projektiranje del na AP Maribor, DPO Virovitica, Krka Novo mesto . . .
  • Uvajanje računalniške podpore v Tovarni olja in Impol Investicije.
  • Predavatelj pri Ljudski univerzi Slovenska Bistrica in v podjetju Impol.
  • Vodenje projekta istočasne izgradnje petih stanovanjskih blokov s socialnimi stanovanji v sodelovanju z JSSRS, Granitom in Občino Slovenska Bistrica.
  • Koordiniranje projekta plinifikacije v mestu Slovenska Bistrica.

Priznanja:

 • Priznanje SZDL.
 • PZS – Zlati častni znak.
 • PD Slovenska Bistrica – priznanje.
 • TO Slovenije – zahvala.
 • ZDUS – velika plaketa.
 • DU Slovenska Bistrica – zahvala.
 • Druga priznanja: krvodajalstvo.

Viri in literatura:

 • Informator: Cintauer, Gabrijel, Slovenska Bistrica, maj 2024.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. maj 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu