Foto: Wikipedija.

PIGRATO, Peter Anton

(?−?)

izpričan med 1570 in 1590

Poklic ali dejavnost:

  • stavbar

                                           Življenje:

Pigrato Peter Anton je bil stavbar in tržan v Slovenskih Konjicah. 11. decembra 1579 v Žalcu sklenil pogodbo za zidavo protestestantske cerkve. Predložil je model, ki so ga komisarji odobrili: okrogla stavba z gotskimi oporniki in gotsko zaključenim prezbiterijem, renesanskimi portali in okroglimi okni. Zidala naj bi se leta 1582 na Spodnji Ložnici (občina Slovenska Bistrica).

Dela:

  • Protestantska cerkev na Spodnji Ložnici.

Viri in literatura:

  • Steska, Viktor: Porato, Peter Anton, Slovenski biografski leksikon, pridobljeno s https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi423561/.
  • Gradišnik, Stane: Pigrato, Peter Anton, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, 2003, str. 66.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu