Foto: Osebni arhiv Dešana Detička

DETIČEK, Dušan

(1947−)

* 8. december 1947 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

 • diplomant Višje upravne šole
 • sindikalist
 • društveni delavec
 • športni delavec

                                           Življenje:

Dušan Detiček se je rodil 8. decembra 1947 v Mariboru očetu Hermanu Detičku († 1951), udeležencu NOB, in materi Amaliji Detiček, rojeni Dorič († 2006). Družino so dopolnjevali še sestri Breda in Zorka ter brat Peter.
Osnovno šolo je Dušan obiskoval v Slovenski Bistrici in jo leta 1962 zaključil. Nato je obiskoval II. gimnazijo Maribor in leta 1966 uspešno maturiral. Študij je nadaljeval na Višji ekonomsko–komercialni (VEKŠ) šoli v Mariboru, in jo končal kot absolvent I. stopnje. Leta 1987 je uspešno zaključil študij na Višji upravni šoli v Ljubljani.
3. marca 1973 se je poročil s Pavlo Detiček, rojeno Germ. Imata dva sina: Simona s partnerico Tanjo in vnukinjo Elo ter Jureta s partnerico Tino in vnukom Rokom.
Leta 1972 se je zaposlil v Metalni Maribor, od leta 1974 do 1988 pa je bil zaposlen v tovarni Impol v Slovenski Bistrici. V začetku je opravljal naloge samostojnega nabavnega referenta v Delovni skupnosti skupnih služb (DSSS) — komerciala, od 2. junija 1983 pa je opravljal profesionalno dolžnost predsednika osnovnih organizacij zveze sindikatov (OOZS) v delovni organizaciji Impol. Leta 1988 je bil izvoljen za sekretarja občinskega sindikalnega sveta Slovenska Bistrica. Po številnih reorganizacijah v sindikatih je bil leta 1991 izvoljen za sekretarja območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Podravja. Od leta 2004 pa vse do odhoda v pokoj decembra 2010 je opravljal naloge sekretarja celotne območne organizacije sindikatov Podravja. Poklica sindikalista ni samo opravljal, ampak ga je živel.
Leta 1987 je bil na čelu – oz. vodja – stavkovnega odbora, ko je potekala največja stavka v zgodovini tovarne Impol in to v času socializma. 19. novembra 1987 so stavkale vse tri izmene v tovarni, 20. novembra pa pred poslopjem občinske skupščine občine Slovenska Bistrica. Stavkalo je preko 2000 zaposlenih. Rezultat stavke je bila zamenjava vodilnega kadra tovarne, »prisilna uprava«, začela se je spreminjati miselnost in novo vodstvo je po ukinitvi »prisilne uprave« – kljub težkim časom na začetku – popeljalo Impol v eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji in širše.
Dušan Detiček je zraven službe bil aktiven tudi na političnem, družbenem in športnem področju. Nekatere najpomembnejše aktivnosti so: aktivni član ZSMS Slovenska Bistrica, občinski svetnik na listi ZLSD, kandidiral je za župana občine Slovenska Bistrica, kandidiral za poslanca Državnega zbora, bil predsednik skupščine Občinske zdravstvene skupnosti, predsednik KS Pohorski odred Slovenska Bistrica, sodnik porotnik Delovnega sodišča v Ljubljani in v Mariboru, član nadzornega sveta Vinag d.d., bil inštruktor mobilizacije ministrstva za obrambo RS, funkcionar Taborniškega roda ‘Črno jezero’ Slovenska Bistrica, sekretar NK Osankarica Slovenska Bistrica, član IO Judo kluba Impol Slovenska Bistrica, sekretar šahovskega kluba Impol Slovenska Bistrica, član IO Boksarskega kluba Slovenska Bistrica . . .
Že v mladosti se je vključil med tabornike in planince, bil aktiven nogometaš, košarkar in šahist. Ljubezen do šaha je ostala, tako da je še vedno aktiven šahist.
Za svoje delo je prejel več priznanj.
Skozi življenje ga spremljata ti dve misli: Prvega ne pozabiš nikoli. Maja; Težko je biti sindikalist, a vendarle lepo!

Priznanja:

 • Srebrni znak ZSS, 1983.
 • Priznanje ob 160-letnici Impola, 1985.
 • Priznanje in nagrada Samoupravljavcev Slovenije ZSS, 1985.
 • Medalja zaslug za narod SFRJ, 1985.
 • Bronasta in srebrna Bluodkova značka, 1989.
 • Priznanje občine Slovenska Bistrica za dolgoletno aktivno delovanje na političnem, družbenem in športnem področju, 2011.

Viri in literatura:

 • Informator: Detiček, Dušan, Slovenska Bistrica, maj 2024.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 28. maj 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu