Foto: Wikipedija.

ČAR, Janko, prof. dr.

(1932−2017)

* 11. februar 1932 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 9. julij 2017 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

 • slovenist
 • pesnik in pisatelj
 • kulturni delavec
 • režiser
 • častni občan občine Slovenska Bistrica

                                           Življenje:

Prof. dr. Janko Čar (psevdonim Janez Blažič), se je rodil 11. februarja 1932 na Velikem Tinju očetu Ivanu, trgovcu, in materi Julijani, rojeni Smeh, trgovki. Kmalu po njegovem rojstvu so se preselili na Zgornjo Bistrico (občina Slovenska Bistrica), kjer so imeli starši trgovino. Da bi se izognili izselitvi v Srbijo, so leta 1941 pobegnili na očetov dom v Čekovnik nad Idrijo.
Ko so se po vojni vrnili v Slovensko Bistrico, je Čar opravil malo maturo in leta 1952 maturiral na realki v Mariboru. Nato se je vpisal na ljubljansko univerzo, kjer je leta 1958 diplomiral iz slovenskega in srbohrvaškega jezika in književnosti ter leta 1989 tudi doktoriral na temo: ‘Temeljne prvine jezika in sloga v Tavčarjevem ciklu kratke vaške proze Med gorami’.
Slovenščino je poučeval na osnovni šoli v Oplotnici (1959−60) in Slovenski Bistrici (1960−64), nato pa se je zaposlil na Pedagoški akademiji v Mariboru kot asistent (1964−69) ter tlakoval pot univerzitetnemu študiju slovenistike na Univerzi v Mariboru kot predavatelj (1966) in profesor višje šole (1969), višji predavatelj (1984) in docent za slovenski jezik (1990). Na Pedagoški akademiji oz. kasneje Pedagoški fakulteti (1985−94) je predaval kulturo ustnega in pisnega izražanja, skladenjsko stilistiko, stavčno fonetiko, uvod v študij slovenskega jezika, sporočanje, pravorečje in zgodovino slovenskega knjižnega jezika, na Višji pravni šoli v Mariboru (1978−79) pa kulturo izražanja. Leta 1974 je vodil lektorat slovenskega jezika na Visoki učiteljski šoli v Sombotelu (Madžarska), tam je bil tudi gostujoči profesor (1974−86). Bil je predstojnik Oddelka za slovanske jezike in književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru (1984−85 in 1991−94).
Leta 1994 se je upokojil, vendar je honorarno še vedno predaval retoriko na mariborski enoti Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.
Pisal je pesmi in prozo.
Dolga leta je bil član Delavsko-prosvetnega društva (DPD) Svoboda Slovenska Bistrica, kjer je opravljal večinoma delo lektorja. Nato je v Kulturnem društvu Slomšek Slovenska Bistrica deloval kot režiser.
Bil je član Evropske akademije znanosti in umetnosti in častni član Slavističnega društva Slovenije, vodil je tudi občinski svet občine Slovenska Bistrica.
Janko Čar je umrl 9. julija 2017 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopan.

Dela:

 • Kosovelova balada o brinovki (literarna študija), 1972.
 • Med svitom in zarjo (poezija), 1997.
 • Izbrana poglavja iz kulture izražanja (učbenik), 1980.
 • Božične zgodbe (kratka proza), 2003.
 • Čar, Janko − Rajh, Primož: S knjigo na oder (izbor dramskih del), Slovenska Bistrica, 2012.
 • Več dramskih besedil.

Priznanja:

 • Plaketa Štefana Romiha z listino ZKD Slovenska Bistrica za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture.
 • Priznanje občine Slovenska Bistrica, 1986.
 • Imenovan za častnega občana občine Slovenska Bistrica, 2009.

Viri in literatura:

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 39.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu