Foto: Osebni arhiv družine Čerič.

ČERIČ, Jakob

(1869−1950)

* 14. julij 1869 • Starše
† 30. september 1950 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • fotograf

                                           Življenje:

Jakob Čerič se je rodil 14. julija 1869 v Staršah pri Ptuju. Njegova žena Frančiška je bila osem let mlajša, rojena 1877.
Bil je vsestranski specialist, spreten samouk. Znal je montirati cerkvene orgle, urediti električno napeljavo, fotografirati, mizariti in še kaj.
S fotografsko obrtjo je začel leta 1908 v Oplotnici. Član Zadruge fotografov v Ljubljani je Jakob Čerič postal 15. aprila 1923. Takrat je bival na Lačni Gori pri Oplotnici. Obrtno dovoljenje je odpovedal 22. decembra 1939, prevzel pa ga je njegov sin Čerič Franjo, ki je bival v Slovenskih Konjicah.
O njegovem mojstrstvu priča tudi to, da je dr. Avguštin Stegenšek v svojo znamenito knjigo Konjiška dekanija vključil tudi pet fotografij Jakoba Čeriča.
Pri očetu Jakobu Čeriču so se izučili fotografske spretnosti vsi trije otroci: sinova Ivan in Franjo ter hčerka Elizabeta. Franjo Čerič je prevzel očetovo obrt v Slovenskih Konjicah leta 1939 in jo leta 1952 preselil v Slovensko Bistrico.
Jakob Čerič je umrl v Slovenski Bistrici 30. septembra 1950 zaradi posledic nesreče. Pokopan je v družinski grobnici v Oplotnici.

Viri in literatura:

  • Kambič, Mirko: Fotografi − kronisti bistriške preteklosti, Zbornik občine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica, 1990, str. 185−187.
  • Jakob Čerič, Fotografska družina Čerič, katalog razstave, Slovenska Bistrica, 2016, str. 18−19.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 40.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu