Foto: Osebni arhiv Janka Mlakarja.

MLAKAR, Janko – Jaka

(1971−)

* 26. september 1971 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • ekonomski tehnik
  • gasilec
  • tabornik

                                           Življenje:

Janko Mlakar – Jaka se je rodil 26. septembra 1971 v Mariboru očetu Ivanu Mlakarju in materi Elizabeti Mlakar, rojeni Štravs. Ima še sestro Metko.
Družina se je veliko selila in ko je Janko začel obiskovati 1. razred osnovne šole, so se priselili v Slovensko Bistrico. Tukaj je nato zaključil osnovno šolo in se prijavil na sprejemne izpita za srednjo kadetsko (policijsko) šolo, vendar so ga zaradi slabega sluha zavrnili. Prepisal se je na srednjo lesarsko šolo, bil v prvem letniku neuspešen in zato nadaljeval šolanje na Srednji kovinarski in metalurški šoli v Slovenski Bistrici. Drugi in tretji letnik je obiskoval kot štipendist tovarne Impol v Mariboru na Srednji metalurški šoli, smer preoblikovalec kovin, in jo uspešno zaključil. Po opravljenem pripravništvu v Impolu in odsluženem vojaškem roku v Somborju (Srbija) in Bjelovarju (Hrvaška) je bil nekaj časa brez zaposlitve in je zato opravljal najrazličnejša dela za preživetje. Leta 1993 je dobil zaposlitev na Občini Slovenska Bistrica, kjer je bil zaposlen najprej kot telefonist, sedaj pa kot hišnik – vzdrževalec in voznik. Ob delu je končal tudi šolanje na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica in pridobil izobrazbo ekonomski tehnik.
10. maja 2010 se je poročil s Petro Mlakar, rojeno Sajko, s katero imata šoloobvezni hčerki Elo in Izo.
Vse od konca osnovne šole je obiskoval treninge juda pri JK Impol, pod vodstvom trenerjev Janeza Vidmajerja in Stanka Topolčnika, kasneje tudi Franca Špesa. Na različnih tekmovanjih je osvojil nekaj tretjih mest posamično. Poleg tega je bil nekaj časa tudi dopisnik tednika Panorama za področje juda. Janko je tudi dolgoletni član in vodnik taborniškega rodu Črno jezero iz Slovenske Bistrice in član dramske sekcije Delavsko prosvetnega društva (DPD) Svoboda Slovenska Bistrica.
Leta 2000 se je pridružil tudi gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Slovenska Bistrica, kjer je opravljal več funkcij, od leta 2022 je tudi njegov predsednik. Društvo je zelo uspešno popeljal skozi prireditve ob praznovanju njegove 150-letnice delovanja.
Janko Mlakar je sodeloval pri organizacija raznih dogodkov (kolesarka panorama, srečanja hišnikov, sprejem Lucije Tarkuš …), aktivno je pomagal tudi pri pri sestavi biltena ob 150 letnici PGD Slovenska Bistrica.

Priznanja:

  • Priznanje Športne zveze občine Slovenska Bistrica za delo v športu
  • Prejemnik večih gasilskih priznanj in odlikovanj gasilske zveze Slovenska Bistrica in gasilske zveze Slovenije
  • Prejemnik bronastega znaka CZ . . ..

Viri in literatura:

  • Informator: Mlakar, Janko, Slovenska Bistrica, junij 2024.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 12. junij 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu