Foto: Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica, 1983, str. 239.

ČERNE, Jernej

(1903−1982)

* 1903 • Šmartno v Rožni dolini (občina Celje)
† 1982 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik
  • zobozdravnik

                                          Življenje:

Jernej Černe se je rodil leta 1903 v Šmartnem v Rožni dolini in je bil začetnik zobozdravstva v občini. V Slovensko Bistrico se je priselil leta 1933 in začel najprej z zdravniško prakso. Ko mu je po spletu nesrečnih okoliščin zaradi razlitja slepega črevesa umrl sin, je za njegovo smrt krivil sebe in zaradi te »krivde« opustil zdravniški poklic in postal zobozdravnik.
Dobro sta sodelovala z zdravnikom Simonom Jagodičem, ker sta si delovno področje razdelila in je J. Černe deloval v Slovenski Bistrici predvsem kot zobozdravnik, lahko pa je nadomeščal tudi S. Jagodiča v njegovi odsotnosti.
Leta 1941 so Nemci J. Černeta skupaj z ženo in otrokom izgnali v Srbijo, v Černejevo hišo pa se je vselil vojaški zdravnik Pechaček z družino in bolničarjem. Konec vojne je bila v hiši vojaška ambulanta, v njej je stanoval tudi vojaški zdravnik dr. Schuster.

Po vojni, ko se je Černe vrnil iz izgnanstva v Slovensko Bistrico, je takoj pričel z rednim zobozdravstvenim delom. V začetku je z njim sodeloval dentist Antolič Ivo, ki je kasneje postal profesor ortodontije v Ljubljani. Šele po letu 1960 sta prišla v pomoč dva dentista (Košutnik in Vencelj), za njim pa dentist Drago Horvat. Tako je ostalo do leta 1965, ko je odšel Černe v pokoj.
Jernej Černe je umrl leta 1982 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopan.

Viri in literatura:

  • Zbornik Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2004, str. 5.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 40−41.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu