Umrli v taboriščih in izgnanstvu

Ajd − Žurman

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 16. februar 1920 • Kalše (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

gozdni delavec • udeleženec NOB

* 1882 • Veliki Obrež (občina Brežice)
† april 1945 • Jasenovac (Hrvaška)

tovarnar • lastnik graščine Frajštajn

* 16. avgust 1883 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 4. december 1941 • Mauthausen (Avstrija)

pravnik • tovarnar • lokalni aktivist • narodni buditelj

* 3. december 1902 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)
† 30. april 1945 • ni znano

delavec • kmet

* 4. julij 1921 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 17. maj 1942 • Auschwitz (Poljska)

kmečki sin

* 25. oktober 1898 • Tolmin
† ni znano • Auschwitz (Poljska)

kretnik

* 2. avgust 1899 • Tolmin
† 1942 • Auschwitz (Poljska)

gospodinja

* 1890 • Žirovnica
† 1942 • Auschwitz (Poljska)

gospodinja

* 29. november 1903 • Cavalese (Italija)
† 1945 • ni znano

ni znano

* 21. januar 1910 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 26. maj 1944 • Mauthausen (Avstrija)

ni znano

* 7. marec 1911 • Spodnja Polskava (občina Slovenka Bistrica)
† ni znano

ni znano

* 6. februar 1887 • Zgornja Polskava (občina Slovenka Bistrica)
† ni znano

ni znano

* 2. avgust 1877 • Arvež (Avstrija)
† 10. december 1943 • Beograd (Srbija)

ni znano

* 11. april 1915 • Modrič (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

ni znano

* 12. november 1891 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)
† 25. februar 1945 • Dachau (Nemčija)

kmet

* 12. april 1917 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1944 • Beograd (Srbija)

študent medicine

* 2. november 1861 • Preloge (občina Slovenska Bistrica)
† 1941 • Feldhof pri Gradcu (Avstrija)

ni znano

* 14. julij 1917 • Visole (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano

ni znano

* 7. april 1914 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 22. februar 1945 • Augsburg (Nemčija)

nameščenec • udeleženec NOB

* 21. januar 1924 • Leskovec (občina Slovenska Bistrica)
† 29. januar 1945 • Dachau (Nemčija)

natakar • udeleženec NOB

* 24. januar 1916 • Križevci pri Ljutomeru
† pomlad 1945 • Lepoglava (Hrvaška)

mizarski poslovodja

* 16. december 1920 • Vrhloga (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano

delavec

* 3. maj 1879 • Velika Dolina (občina Brežice)
† 26. avgust 1941 • Čuprija (Srbija)

učiteljica

* 10. oktober 1874 • Bač (občina Ilirska Bistrica)
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze Hrvaška

posestnica • gostilničarka

* 11. julij 1870 • Bač (občina Ilirska Bistrica)
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze Hrvaška

solastnik gostilne

* 1905 • Bač (občina Ilirska Bistrica)
† 18. november 1944 • Auschwitz (Poljska)

uradnica

* 4. april 1905 • Litija
† ni znano • Dachau (Nemčija)

knjigovodja

* 28. oktober 1910 • Trnovec (občina Slovenska Bistrica)
† 1945 • Augsburg (Nemčija)

železničar • udeleženec NOB

* 12. julij 1888 • Kostanjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 18. januar 1945 • Dachau (Nemčija)

uradnik

* 1897 • Vrhole pri Slovenskih Konjicah (občina Slovenska Bistrica)
† 1945 • Dachau (Nemčija)

tesarski mojster

* 22. december 1909 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Hartheim pri Linzu (Avstrija))

ni znano

* 24. april 1907 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Feldhof pri Gradcu (Avstrija)

ni znano

* 16. september 1888 • Meljski hrib (Mestna občina Maribor)
† 1942 • ni znano

zidar

* 3. maj 1909 • Ljubljana
† 1944 • Užice (Srbija)

prometnik

* 14. februar 1920 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 16. oktober 1941 • Kraljevo (Srbija)

trgovski pomočnik

* 25. julij 1910 • Križevci pri Varaždinu (Hrvaška)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

delavec

* 25. december 1919 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano

trgovski pomočnik • udeleženec NOB

* 5. julij 1903 • Kočno ob Ložnici (občina Slovenska Bistrica)
† 1. september 1941 • Mauthausen (Avstrija)

čevljar

* 20. julij 1880 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

upokojeni vratar

* 28. oktober 1908 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

šivilja

* 4. september 1882 • Šmarje pri Sežani
† 14. oktober 1944 • Sremske Laze (Hrvaška)

gospodinja

* 1. maj 1898 • Videm (občina Krško)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

mizar

* 7. november 1896 • Ljubljana
† 5. maj 1945 • Dachau (Nemčija)

nadzornik proge

* 29. september 1902 • Devina (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

delavec

* 15. junij 1911 • Malo Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano

gozdni delavec • udeleženec NOB

* ni znano • Smolnik nad Rušami
† 1942 • blizu Gradca (Avstrija)

ni znano

* 27. november 1907 • Vrhole pri Slov. Konjicah (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

kmet • udeleženec NOB

* 24. december 1899 • Tinjska Gora (občina Slovenska Bistrica)
† 1945 • ni znano

solastnica gostilne

* 13. februar 1913 • Leskovec (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

krojaški pomočnik • udeleženec NOB

* 13. marec 1906 • Murščak (občina Gornja Radgona)
† 10. november 1943 • Gusen (Nemčija)

oskrbnik koče pri Treh kraljih • udeleženec NOB

* 18. marec 1906 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† 30. september 1944 • Hartheim (Avstrija)

kuhar • udeleženec NOB

* 2. oktober 1917 • Slovenska Bistrica
† ni znano • Pranjani (Srbija)

ni znano

* 26. junij 1916 • Zgornje Prebukovje (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

delavec • udeleženec NOB

* 17. februarja 1911 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Dachau (Nemčija)

prometnik • udeleženec NOB

* 5. februar 1908 • Ločica (občina Polzela)
† 1942 • Jasenovac (Hrvaška)

zaposlen v domači gostilni

* 13. januar 1883 • Vransko
† 1942 • Jasenovac (Hrvaška)

gostilničar

* 21. december 1878 • Lepa Njiva (občina Mozirje)
† ni znano • Jasenovac (Hrvaška)

gostilničarka

* 11. december 1911 • Zagorje
† ni znano • Jasenovac (Hrvaška)

zaposlena v domači gostilni

* 7. julij 1911 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)
† 18. november 1941 • Mauthausen (Avstrija)

strojni ključavničar • udeleženec NOB

* 5. september 1897 • Slovenska Bistrica
† 1945 • Srbija

orožnik

* 15. avgust 1896 • Videž (občina Slovenska Bistrica)
† 13. november 1942 • Auschwitz (Poljska)

gospodinja • udeleženka NOB

* 31. januar 1872 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 1945 • ni znano

ni znano

* ni znano
† ni znano • Guča (Srbija)

pek

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu