Foto: Grb družine Dietrichstein, pridobljeno s https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Dietrichstein_Stammwappen.jpg.

DIETRICHSTEIN − rodbina

(16.−18. stoletje)

izpričani med 16. in 18. stoletjem

Poklic ali dejavnost:

  • plemiška rodbina
  • lastniki polskavskih zemljiških gospostev

                                     Zgodovina:

Dietrichsteini so na polskavskem gotovo bili prisotni že pred letom 1583, saj so že takrat omenjeni kot lastniki zemljiškega gospostva in dvora Zgornja Polskava. Leta 1588 so tudi že imeli družinsko grobnico v Štefanovi cerkvi na Spodnji Polskavi. Zanimiv je podatek, da je spodnjepolskavski župnik Jurij Akvatik tega leta odklonil pokop zgornjepolskavskega plemiča, luterana (protestanta) Seifrida Dietrichsteina. Družina je nato vlomila v cerkev in ga kljub temu pokopala v njihovo grobnico.
Leta 1607 je zgornjepolskavski plemič Erazem Dietrichstein kupil dvorec Frajštajn na Spodnji Polskavi in ta je postal sedež Dietrichsteinovih gospostev na Polskavskem. Mladi Erazem in njegova mati Urša sta že leta 1602 prodala zgornjepolskavsko zemljiško gospostvo Benediktu Turozziju, je pa Erazem ostal na Zgornji Polskavi za upravnika. Že čez štiri leta je to gospostvo kupil zagrebški kanonik Baltazar Dvorničić, od njega leta 1612 Friderik Szekely, Szekelyjeva vdova pa ga je leta 1614 spet prodala Erazmu Dietrichsteinu. Erazem je tako po dvanajstih letih ponovno postal zemljiški gospod dvora s posestvom na Zgornji Polskavi.
Ko je Erazem Dietrichstein leta 1622 umrl, so v njegovi zapuščini našli zadolžnice sosednjih plemičev za visoke vsote in kupna pisma za posesti v Gabrniku, Kalšah, Malahorni, Jablanah, Starošincah, Doklecah pri Ptujski Gori in v Razvanju pri Mariboru, pri zgornjepolskavskem gradiču pa 3 bike, 4 vole, 23 krav, 22 telet in šest svinj.
Erazema Dietrichsteina je nasledil sin Sigmund Ludvik Dietrichstein, gospod številnih gospostev, vitez zlatega runa, cesarjev tajni svetnik in predsednik notranjeavstrijske dvorne komore. Leta 1629 je pridobil še Gromberg s Pragerskim. Že pred letom 1642 je dvor na Zgornji Polskavi, ki so ga uporni kmetje leta 1635 požgali, prezidal v graščino.
Po Sigmundu Ludviku Dietrichsteinu so bili lastniki zgornjepolskavskega gospostva naslednji Dietrichsteini: Franc Adam (*1671 †1702), Karel Ludvik (*1702 †1732), Franc Karel Ludvik (*1732 †1765), Franc Ludvik (*1765 †1796) in kot zadnji Sigmund Ludvik (*1796 †1799).
Dietrichsteini so sicer bili lastniki polskavskih svetnih zemljiških gospostev v naslednjih letih: Zgornje Polskave med leti 1583−1604 in 1614−1799; Frajštajna med 1607−79 (Sigmund Helfried Dietrichstein je priorici studeniškega samostana Ani Mariji Petschacher leta 1679 prodal Frajštajn za 24.000 goldinarjev); Pragerskega med 1629−74 in Gromberka med leti 1629−74.

Viri in literatura:

  • Koropec, Jože: Polskavska zemljiška gospostva, Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1, Maribor, 1980, str. 7-67.
  • Munda, Mirko: Zgornja Polskava in njena okolica, str. 22, 23.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

Zadnja posodobitev: 23. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu