Foto: Pridobljeno s https://www.slovenska-biografija.si/static/oseb/sbi173691_Dimnik_Slavoj.jpg.

DIMNIK, Slavoj (Avgust)

(1887−1932)

* 31. julij 1887 • Postojna
† 1. oktober 1932 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • kartograf
  • soustanovitelj klimatskega zdravilišča na Ošlju

                                           Življenje:

Slavoj (Avgust) Dimnik se je rodil 31. julija 1887 v Postojni očetu Jakobu, šolniku, in materi Josipini, rojeni Kraigher.
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Postojni, nato pa v Ljubljani učiteljišče, kjer je leta 1907 maturiral.
Najprej je služboval v Postojni in nato v Trstu (Italija). Ko je po prvi svetovni vojni Trst pripadel Italiji, ga je leta 1919 zapustil in se zaposlil v Mariboru kot ravnatelj tamkajšnjega Deškega zavetišča.
V Mariboru je bil tudi tajnik društva za zdravstveno zaščito otrok in mladine in je na tem položaju ogromno prispeval k ustanovitvi otroškega klimatskega zdravilišča, zgrajenega 1930 na Ošlju pri Šmartnem na Pohorju (občina Slovenska Bistrica). Poimenovali so ga po kraljici Mariji.
Slavoj Dimnik je bil dejaven na najrazličnejših področjih; deloval je v mariborskem kullturnem in družabnem življenju, sodeloval pri snovanju mariborskega Učiteljskega doma, ki je imel tudi pomembno založniško vlogo in bil prizadeven v raznih dobrodelnih ustanovah.
Na strokovnem področju je najpomembnejši njegov prispevek k slovenski šolski kartografiji, še posebej se je posvetil ustrezni rabi slovenskih zemljepisnih imen.
Slavoj Dimnik je umrl 1. oktobra 1932 v Mariboru, pokopan je v Ljubljani.

Dela:

  • Veliko število ročnih zemljevidov, izdanih med leti 1924−38.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu