K

Kac − Künl

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 23. oktober 1915 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano

poveljnik OZNE za Slovensko Bistrico

* 25. oktober 1924 • Lendava
† 21. december 2010 • Maribor

matematik

* 11. marec 1786 • Gradec (Avstrija)
† 19. september 1859 • ni znano

knjigovez • litograf • založnik • častnik

* 1. oktober 1926 • Solčava
† 17. julij 2002 • Maribor

slovenist • pisatelj • režiser • kulturni delavec • mobiliziranec v nemško vojsko • udeleženec NOB

* 15. junij 1914 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 1987 • Slovenske Konjice

učitelj • vodja šole • udeleženec NOB

* 30. maj 1919 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 8. januar 1943 • Trije žeblji na Osankarici (občina Slovenska Bistrica)

kovač • udeleženec NOB • borec Pohorskega bataljona

* 11. junij 1922 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 5. november 1942 • Skrivni vrh (Pohorje, občina Zreče)

ključavničar • udeleženec NOB • borec Pohorskega bataljona

* 19. februar 1930 • Maribor
† 12. julij 2022 • Maribor

zdravnik • pediater • častni občan Maribora

* 3. avgust 1852 • Slovenska Bistrica
† 5. februar 1916 • Ljubljana

čevljar • železniški delavec • narodni buditelj

* 6. avgust 1830 • Slovenj Gradec
† 30. oktober 1892 • Gradec (Avstrija)

duhovnik

* 12. januar 1910 • Slovenske Konjice
† 26. februar 2009 • Slovenska Bistrica

mojster soboslikarske in pleskarske obrti

* 23. oktober 1925 • Slovenska Bistrica
† 5. maj 1952 • Severna stena Špika (Julijske Alpe)

sodni uslužbenec • planinec • alpinist

* 25. oktober 1856 • Dunaj (Avstrija)
† 2. april 1933 • Slovenska Bistrica

operna pevka − sopranistka • učiteljica petja

* 14. april 1914 • Vrhole pri Laporju (občina Slovenska Bistrica)
† 11. maj 1945 • Borovlje (avstrijska Koroška)

kmečki sin • železničar • udeleženec NOB

* 8. avgust 1946 • Zgornja Brežnica (občina Slovenska Bistrica)

matematik • profesor

* 1751 • Slovenska Bistrica
† 1. december 1837 • Dunaj (Avstrija)

kipar

izpričan v 15. stoletju

posestnik spodnjega (Zbegovega) gradu na Keblju

izpričan v 13. stoletju

posestnik zgornjega (Zajčevega) gradu na Keblju

* 31. marec 1953 • Ptuj
† 27. junij 2013 • Maribor

kovinar • polprofesionalni kolesar • jugoslovanski državni prvak v cestnem kolesarjenju

* 8. september 1923 • Ljutomer
† 12. januar 2012 • Maribor

inženir • predsednik GZS • tehnični direktor Impola • direktor SOZD Unial

* 4. avgust 1978 • Maribor

doktorica znanosti

* 1876 • ni znano
† avgust 1945 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)

zdravnik

* 16. julij 1907 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 1990 • ni znano

pianist • glasbeni pedagog • dirigent

* 14. marec 1943 • ni znano
† marec 2013 • Slovenska Bistrica

fotograf • čebelar

* 14. junij 1936 • Maribor
† 23. marec 2016 • Slovenska Bistrica

učitelj • defektolog • ravnatelj  • čebelar • predsednik Skupščine občine Slovenska Bistrica

* 23. september 1955 • Ljubljana

diplomirani ekonomist

* 9. avgust 1944 • Loče (občina Slovenske Konjice)

diplomirani ekonomist • predsednik Skupščine občine • direktor

* 23. november 1941 • Mali Brebrovnik (občina Ormož)

učiteljica • socialna delavka v družbenih dejavnostih • ravnateljica

* 15. julij 1955 • Celje
† 6. oktober 2017 • Harje (občina Laško)

avtoelektrikar • športnik • alpinist

* 1. julij 1729 • Sexten (Tirolska, Avstrija)
† 2. december 1792 • Gradec (Avstrija)

kipar • rezbar

* ni znano
† 1804 • ni znano

duhovnik

* 4. september 1930 • Mozirje
† 23. januar 2007 • Maribor

veterinar • planinec • čebelar

* 15. marec 1920 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 5. februar 2015 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)

častnik • udeleženec NOB • prvoborec ‒ spomeničar

* 1889 • Pokoše (občina Slovenska Bistrica)
† april 1959 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)

kmet • župan Črešnjevca in Pragerskega

* 1871 • ni znano
† april 1918 • Italija

plemič

* 1882 • ni znano
† 1962 • ni znano

plemkinja

* 3. junij 1949 • Ptuj

novinar • pisatelj • dramatik

* 15. februar 1809 • Vitanje
† 17. januar 1880 • ni znano

predstojnik okraja v Slovenski Bistrici

* 26. oktober 1913 • Slovenska Bistrica
† 14. januar 2000 • Slovenska Bistrica

tapetnik in sedlar

* 21. julij 1830 • Cirkulane
† 16. september 1913 • Šmartno na Pohorju (občina Slovenska Bistrica)

duhovnik

* 7. julij 1938 • Ljubljana

univerzitetni diplomirani pravnik

* 9. avgust 1883 • Kamnica (Mestna občina Maribor)
† 1956 • Gradec (Avstrija)

učitelj • udeleženec 1. svetovne vojne

* 10. september 1907 • Laporje (občina Slovenska Bistrica)
† 26. februar 1974 • Obrov (občina Hrpelje-Kozina)

pomorski častnik • publicist • udeleženec NOB

* 1. december 1908 • Laporje (občina Slovenska Bistrica)
† 30. april 1991 • Ljubljana

filolog • prevajalec • publicist

* 20. februar 1966 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 2006 • Slovenj Gradec

duhovnik

* 16. junij 1930 • Kovača vas (občina Slovenska Bistrica)
† 29. januar 2006 • Kovača vas (občina Slovenska Bistrica)

politik • predsednik Skupščine občine Slovenska Bistrica • poslanec • društveni delavec •  član PGD

* 19. november 1895 • Spodnja Nova vas (občina Slovenska Bistrica)
† 21. julij 1969 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

kmet • društveni in kulturni delavec • župan Zgornje Polskave

* 17. marec 1923 • Bukovec (občina Slovenska Bistrica)
† 28. april 2004 • Maribor

zgodovinar • publicist

* 24. avgust 1880 • Kostanjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 28. april 1968 • Slovenska Bistrica

trgovec • gostilničar • župan Slovenske Bistrice • posojilničar

* 26. junij 1879 • Studence (občina Žalec)
† 4. julij 1932 • Slovenska Bistrica

organist • čitalničar • čebelar • hmeljar • udeleženec 1. svetovne vojne

* 10. september 1823 • Braslovče
† 10. november 1894 • Ika (Hrvaška)

duhovnik • kanonik

* 24. marec 1958 • Maribor

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva • direktor

* 3. februar 1985 • Maribor

doktorica humanističnih znanosti • prof. likovne umetnosti • konservatorka

* 7. julij 1835 • Sveti Juri ob Ščavnici
† 16. marec 1905 • Maribor

duhovnik • katehet

* 7. marec 1853 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 30. junij 1914 • Olimje (občina Podčetrtek)

duhovnik

* 1862 • ni znano
† 29. november 1939 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

posestnik • župan občine Spodnja Polskava

* 8. januar 1931 • Admont (Avstrija)
† 25. oktober 1996 • Hoče (občina Hoče − Slivnica)

slikar

* 25. marec 1867 • Veržej
† 19. marec 1939 • Maribor

duhovnik • zgodovinar • časnikar • publicist • diplomat

* 13. marec 1950 • Slovenska Bistrica

predmetni učitelj geografije in zgodovine • glasbenik

* 23. februar 1919 • Makole
† 30. november 2020 • Slovenska Bistrica

biolog • kulturni delavec • tabornik • planinec • urednik časopisa Metalurg

* 16. februar 1921 • Leskovec (občina Videm)
† 20. april 2009 • Slovenska Bistrica

zadnji poklicni lončar v Slovenski Bistrici • pečar

izpričan med leti 1841−1866

učitelj •vodja šole (nadučitelj)

* 30. junij 1861 • Vrhole pri Slov. Konjicah (občina Slovenska Bistrica)
† 22. junij 1948 • Vrhole pri Slov. Konjicah (občina Slovenska Bistrica)

glasbeni samouk • skladatelj • dirigent • kapelnik • kulturni delavec

* 1960 • ni znano

elektrotehnik • predmetni učitelj glasbene vzgoje • kulturnik • animator • igralec • zborovodja • skladatelj

* 1902 • Novo Mesto
† 1984 • New York (ZDA)

fotograf

* 22. avgust 1848 • Mala Nedelja (občina Ljutomer)
† 25. april 1901 • Kebelj (občina Slovenska Bistrica)

duhovnik

* 31. marec 1927 • Koprivnica (Hrvaška)
† 16. junij 2016 • Radenci

arhitekt • industrijski oblikovalec • udeleženec NOB

* 12. februar 1953 • Gornja Radgona

arhitekt

* 25. marec 1959 • Maribor
† 28. september 2020 • Maribor

arhitekt • urbanist • lionist • direktor Ibisa Slovenska Bistrica

* 1720 • Slovenska Bistrica
† 1789 • Zwettl (Avstrija)

plemič • rektor • publicist • jezuit

* 25. september 1718 • Grafenwörth, Krems (Avstrija)
† 28. junij 1801 • Stein ob Donavi (Avstrija)

slikar

* 4. april 1875 • Laško
† 15. december 1917 • Kebelj (občina Slovenska Bistrica)

duhovnik

izpričan konec 14. stoletja

prvi znani bistriški sodnik

* ni znano
† 1855 • ni znano

učitelj

* 5. september 1935 • Ljubljana
† 27. marec 1990 • Slovenska Bistrica

zdravnica • pediatrinja

* 24. avgust 1802 • Slovenska Bistrica
† 20. junij 1858 • ni znano

duhovnik • kurat

* ni znano
† 1989 • ni znano

gozdar

* 1. oktober 1967 • Maribor

magistra biologije • direktorica

* 7. marec 1879 • Videž (občina Slovenska Bistrica)
† 6. april 1969 • Slovenska Bistrica

gostilničarka • hotelirka • posestnica

* 17. oktober 1796 • Markt Piesting (Avstrija)
† 17. november 1862 • Dunaj (Avstrija)

slikar

* 10. december 1910 • Križni Vrh (občina Slovenska Bistrica)
† 19. avgust 2002 • Celje

duhovnik • lokalni aktivist

* 25. november 1799 • Trst (Italija)
† 19. marec 1859 • Gradec (Avstrija)

krajinski slikar • litograf

* 19. februar 1811 • Mladá Boleslav (Češka)
† ni znano

uradnik • slikar

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu