Žrtve povojnih pobojev in čistk

Attems − Vreg

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 25. september 1921 • Gradec (Avstrija)
† 1945 (predvidoma) • Slovenska Bistrica (predvidoma)

plemič • inženir

* 14. avgust 1885 • Wels (Gornja Avstrija)
† 1946 • ni znano

plemič • zadnji lastnik bistriškega gradu

* 7. oktober 1887 • Lázně Bahdaneč (Češka)
† 1946 • ni znano

plemkinja • druga žena Ferdinanda Marije III. grofa Attemsa

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

trgovec

* 5. februar 1880 • Gorica pri Pragerskem
† december 1945 • ni znano

kmet • soustanovitelj spodnjepolskavske gasilske godbe

* 1895 • Novake (občina Poljčane)
† januar 1946 • ni znano

kavarnar

* 17. januar 1922 • Slovenska Bistrica
† 25 julij 1945 • ni znano

mobiliziranec v nemško vojsko

* 1885 • Slovenska Bistrica
† 1945 (predvidoma) • ni znano

zaposlen pri grofu Attemsu

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

* 13. avgust 1911 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

posestnik

* 1903 • Slovenska Bistrica
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

šofer

* 29. december 1913 • Stanovsko (občina Poljčane)
† maj 1945 • ni znano

ni znano

* 31. maj 1866 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† po koncu 2. svetovne vojne • Šterntal (Strnišče, občina Kidričevo)

poštna uradnica

* 23. december 1901 • Slovenska Bistrica
† maj 1945 • ni znano

ni znano

* 19. februar 1922 • Slovenska Bistrica
† 2. julij 1945 • Trogir (Hrvaška)

kmetijski tehnik • mobiliziranec v nemško vojsko

* 11. maj 1916 • Visole (občina Slovenska Bistrica)
† 15. julij 1945 • ni znano

mobiliziranec v nemško vojsko

* 11. december 1918 • Spodnja Ložnica (občina Slovenska Bistrica)
† 30. julij 1945 • Split (Hrvaška)

ni znano

* 23. junij 1912 • Spodnja Ložnica (občina Slovenska Bistrica)
† 24. november 1947 • Ljubljana

gradbeni tehnik

* 1869 • ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

mizarski mojster

* 1862 • Slovenska Bistrica
† 1945 • Šterntal (Strnišče, občina Kidričevo)

ni znano

* 1882 • Slovenska Bistrica
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

kavarnar

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

babica

* 1862 • ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

orožniški inšpektor

* 1885 • ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • Šterntal (Strnišče, občina Kidričevo)

polkovnik

* 14. avgust 1898 • Ormož
† 1. marec 1946 • ni znano

frizer

* 1892 • Slovenske Konjice
† po koncu 2. svetovne vojne • Velenik (občina Slovenska Bistrica)

gospodinja

* 1892 • Murski Petrovci (občina Tišina)
† po koncu 2. svetovne vojne • Velenik (občina Slovenska Bistrica)

trgovec

* 13. julij 1875 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 1. oktober 1945 • ni znano

ni znano

* 6. november 1904 • Lušečka vas (občina Poljčane)
† julij 1945 • Šterntal (Strnišče, občina Kidričevo)

ni znano

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • Šterntal (Strnišče, občina Kidričevo)

ni znano

* 24. februar 1901 • Slovenska Bistrica
† 1945 (predvidoma) • ni znano

gostilničar • hotelir

* 4. marec 1909 • Zgornja Kapla (občina Podvelka)
† 1945 (predvidoma) • ni znano

gostilničarka • hotelirka

* 17. april 1912 • Slovenska Bistrica
† 15. maj 1945 • Šoštanj

ni znano

* 1865 • Ravne (občina Žetale)
† 1945 (predvidoma) • Slovenska Bistrica (predvidoma)

orožniški narednik • župan Pragerskega

* 1. julij 1876 • ni znano
† 1945 (predvidoma) • Slovenska Bistrica (predvidoma)

gospodinja

* 28. april 1904 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)
† po koncu 2. svetovne vojne • žrtev povojnih pobojev

ni znano

* 1911 • Slovenska Bistrica
† 1945 (predvidoma) • ni znano

trgovka

* 1868 • Vitanje
† januar 1946 • Dunaj (Avstrija)

gostilničarka

* 1900 • Slovenska Bistrica
† 1945 • Velenik (občina Slovenska Bistrica)

trafikantka

* 6. avgust 1906 • Spodnje Preloge (občina Slovenska Bistrica)
† po 10. januarju 1946 • ni znano

učiteljica

* 11. december 1899 • Slovenska Bistrica
† po 10. januarju 1946 • ni znano

gostilničar • mesar • posestnik

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

orožnik

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

* 20. marec 1882 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

gospodinja

* 6. september 1925 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 25. aprila 1880 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 (predvidoma) • ni znano

kolar

* 28. julij 1911 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

kolar

* 4. februar 1904 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 28. julij 1922 • Kočno pri Polskavi (občina Slovenska Bistrica)
† 30. maj 1945 • nekje v Istri

ni znano

* ni znano • Čadram (občina Oplotnica)
† poleti 1945 • Šterntal (Strnišče, občina Kidričevo)

delavec

* 1921 • Visole (občina Slovenska Bistrica)
† 10. januar 1946 • ni znano

delavec

* 12. januar 1888 • Madžarska
† 10. januar 1946 • ni znano

gospodinja

* 13. april 1922 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† julij 1945 • ni znano

ni znano

* 1882 • ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

mizar

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

* ni znano
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

ni znano

* 11. november 1910 • Ljubljana
† 18. november 1950 (predvidoma) • Kočevje (predvidoma)

kemik • inženir • direktor Impola • športnik • udeleženec NOB

* 22. september 1884 • Slovenska Bistrica  
† 9. maj 1945 • Slovenska Bistrica

trgovka • tovarnarka  • lastnica predhodnice sedanje tovarne olja Gea

* 19. februar 1923 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 1. avgust 1947 • Ljubljana

strugar • sodelavec gestapa

* 31. januar 1910 • Slovenska Bistrica
† 1946 (predvidoma) • ni znano

ni znano

* 9. junij 1912 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 1946 (predvidoma) • ni znano

kmet−vinar • železničar

* 12. avgust 1891 • Slovenske Konjice
† januar 1946 • ni znano

klobučar

* 30. december 1918 • Hošnica pri Laporju (občina Slovenska Bistrica)
† 1945 • Teharje (Mestna občina Celje)

usnjar

* 1916 • Hošnica pri Laporju (občina Slovenska Bistrica)
† 1945 • Teharje (Mestna občina Celje)

kovač

* 19. februar 1899 • Slovenska Bistrica
† maj 1945 • ni znano

ni znano

* 28. februar 1906 • Slovenska Bistrica
† maj 1945 • Velenik (občina Slovenska Bistrica)

soboslikar

* 17. junij 1908 • Slovenska Bistrica
† maj 1945 • Velenik (občina Slovenska Bistrica)

ni znano

* 29. april 1927 • Kovača vas (občina Slovenska Bistrica)
† 30 julij 1945 • ni znano

ni znano

* 7. april 1879 • Devina (občina Slovenska Bistrica)
† po koncu 2. svetovne vojne • ni znano

šivilja

* 13. marec 1894 • Slovenska Bistrica
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 18. avgust 1930 • Slovenska Bistrica
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 6. december 1926 • Slovenska Bistrica
† januar 1946 • ni znano

ni znano

* 9. februar 1902 • Cigonca (občina Slovenska Bistrica)
† januar 1946 • ni znano

gospodinja

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu