Foto: Munda, Mirko: Pragersko – kronika, str. 121.

LAH, Ivan

(1908−2003)

* 1908 • ni znano
† 2003 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • mizarski mojster
  • gasilec

                                           Življenje:

Ivan Kah se je rodil leta 1908 očetu Jožetu Lahu (1963) in materi Tereziji Lah (1967). Njihova družina je štela osem otrok.
Poročil se je s Pavlo Lah, rojeno Kmetec (1993) s Pragerskega (občina Slovenska Bistrica). V zakonu sta se jima rodila sinova Janko in Miran.
Za mizarja se je izučil v Slovenski Bistrici in nato do odhoda k vojakom, v kraljevo mornarico v Boko Kotorsko (Črna gora) delal pri več mi-
zarskih mojstrih. Ker stalne zaposlitve ni dobil, se je vpisal v mojstrsko šolo. Ko jo je uspešno zaključil, je leta 1934 na Pragerskem odprl svojo delavnico – »Splošno mizarstvo za stavbe in pohištvo«. Po nekaj letih je nadaljeval z mizarsko obrtjo v Mariboru, vendar se je že po enem letu vrnil na Pragersko, ker ženi Pavli v Mariboru ni bilo všeč. Na pragerskem sta si postavila hišo in delavnico.
Ivan Lah je nemško okupacijo aprila 1941 dočakal v Karlovcu (Hrvaška) kot mobilizirani rezervni podnarednik kraljeve vojske. Nekako mu je uspelo prebiti se domov na Pragersko, kjer je začel delati v svoji delavnici. Dela je imel dovolj, saj je izdeloval je pohištvo in pisarniško opremo za pošte v okupacijski enoti Spodnja Štajerska. Ko sta bili stavbi novembra 1944 in marca 1945 med zavezniškimi letalskimi napadi na Pragersko močno poškodovani, so se Lahovi preselili na Spodnjo Polskavo (občina Slovenska Bistrica).
Zadnje mesece okupacije se je Ivan Lah skrival, ker se ni hotel odzvati pozivu za nemško vojsko, pa tudi partizanom se ni priključil.
Po koncu vojne so ga izvolili za podpredsednika Krajevnega ljudskega odbora Pragersko, bil je cenilec vojne škode, predsednik stanovanjske komisije itd. Vključil se je tudi v delo Obrtnega združenja Maribor.
Ko je po vojni končno zopet steklo delo v mizarski delavnici, so mu jo nacionalizirali, a jo je čez nekaj let lahko od države odkupil (?!). Po poklicni upokojitvi je mizarsko delavnico oddal v najem.
Lah je bil zelo aktiven tudi v gasilskih vrstah: Poleg Hinka Šarlaha in Edija Murna bil Ivan Lah »oče« Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Pragersko, ki je bilo ustanovljeno 24. februarja 1951. Prevzel je funkcijo poveljnika. Kmalu so ga poklicali tudi v operativni štab Okrajne gasilske zveze Maribor, postal je poveljnik gasilskega sektorja Rače, sodnik na gasilskih tekmovanjih, kontrolor gasilskih društev, enajst let je bil na čelu Občinske gasilske zveze Slovenska Bistrica in več mandatov član predsedstva Gasilske zveze Slovenije. Aktivno delo pri gasilcih je zaključil leta 1978.
Za svoje požrtvovalno prostovoljno delo je dobil številne pohvale, diplome in odlikovanja.
Ivan Lah je umrl leta 2003.

Zasluge:

  • Soustanovitelj PGD Pragersko.

Priznanja:

  • Številne pohvale, diplome in odlikovanja.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Pragersko – kronika, 2017, str. 119–120.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 19. junij 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu