Foto: Pridobljeno s https://www.dlib.si/streamdb/URN:NBN:SI:IMG-V5DUVCJX.

DOMINKUŠ, Ferdinand (Fran), dr.

(1829−1901)

* 9. julij 1829 • Kalsdorf (Avstrija)
† 23. januar 1901 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • pravnik
  • poslanec v državnem zboru
  • narodni buditelj
  • čitalničar

                                           Življenje:

Dr. Ferdinand (tudi Fran) Dominkuš se je rodil 9. julija 1829 v Kalsdorfu pri Gradcu (Avstrija). Njegov oče Andrej je bil škofov oskrbnik v Sekavi blizu Ormoža in zaveden Slovenec, ki je v sinu vzbudil narodni čut in ga dal učiti slovensko.
Študij prava je končal na Dunaju (Avstrija) in bil tam tudi promoviran za doktorja prava. Na Dunaju je bil leta 1848 član akademske legije.
Leta 1859 je v Mariboru odprl odvetniško pisarno, ki je kmalu zaslovela. Že leta 1862 je začel pri sodišču vlagati tožbe v slovenskem jeziku in si na ta način pridobil mnogo zaslug v boju za slovensko uradovanje. Bil je med ustanovitelji mariborske Čitalnice, Slovenske Matice, Narodne tiskarne in Slovenskega naroda ter znan podpornik slovenske dijaške mladine. Bil je poslanec v štajerskem deželnem zboru in kasneje v državnem zboru.
Na Zgornji Polskavi in v Jeruzalemskih goricah je imel svoje vinograde. Na Zgornji Polskavi se je shajal z narodnjaki, med katerimi še posebej izstopajo: Josip Vošnjak, notar Franc Ratej, pisatelj Josip Jurčič, pravnik dr. Friderik Babnik in učitelj Josip Sabati.
Ferdinand Dominkuš je umrl 23. januarja 1901 v Mariboru, pokopan je na Zgornji Polskavi.

Viri in literatura:

  • Gradišnik, Stane: Dominkuš, Ferdinand, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 15. 

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 48.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu