Foto: Wikipedija.

GLANČNIK, Pavel

(1. polovica 20. stoletja)

* izpričan v 1. polovici 20. stoletja

Poklic ali dejavnost:

  • konjeniški stotnik
  • lastnik pragerske graščine

                                           Življenje:

Pavel Glančnik, konjeniški stotnik, se je rodil koroškemu Slovencu Jerneju Glančniku (†1905), veleposestniku in odvetniku v Mariboru.
svojih obsežnih posestev (na Pragerskem naj bi gojil tudi hmelj).
Leta 1894 je Jernej Glančnik kupil od grofa Julija Attemsa pragersko graščino za 31.400 goldinarjev (na Pragerskem naj bi gojil tudi hmelj) in jo prepustil sinu Pavlu. V njegovi lasti je ostala vse do nacionalizacije po koncu 2. svetovne vojne.
Na pragerski graščini je Pavel Glančnik gospodaril od leta 1922. Leta 1927 se poročil z Marijo Karolino Glančnik, rojeno Zabeo, hčerko lastnika gradu Fala Alfonsa Zabea.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Pragersko – kronika, 2017, str. 61.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. junij 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu