Foto: Munda, Mirko: Pragersko – kronika, str. 180.

BRATOŽ, Stane

(1916−1943)

* 1916 • Ljubljana
† 18. december 1943 • Vrbovsko (Hrvaška)

Poklic ali dejavnost:

  • vlakovni odpravnik
  • udeleženec NOB

                                           Življenje:

Stane Bratož se je rodil leta 1916 v Ljubljani.
Končal je železniško prometno šolo v Beogradu, delal je v Kranju, Škofji Loki in od poletja 1940 kot prometnik na Pragerskem.
Tam ga je zatekla okupacija. V Ljubljano se je vrnil 12. aprila 1941 in pred odhodom s Pragerskega uničil signalnovarnostne naprave v prometni pisarni. Tudi v Ljubljani je bil vlakovni odpravnik; takoj se je pridružil OF in se vključil v narodnoosvobodilno gibanje. V partizane je šel po kapitulaciji Italije septembra 1943. Najprej je bil v Cankarjevi brigadi, po ustanovitvi Železničarske brigade pa v tej enoti operativni častnik. Po razformiranju Železničarske brigade je bil dodeljen 15. (Belokranjski) brigadi. Z njo je odšel na Hrvaško osvobajat Vrbovsko, kjer je bil 18. decembra 1943 hudo ranjen. Takega so ustaši privezali konju za rep in ga vlačili po Vrbovskem. Po posredovanju nekega domobranskega častnika so ga končno pustili ležati v nekem jarku. Župnik Vrbovskega ga je pokopal pod jablano na svojem vrtu.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Pragersko – kronika, 2017, str. 180.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. junij 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu