Foto: Wikipedija.

VODUŠEK, Matevž

(1912−1945)

* datum • kraj
† datum • kraj

Poklic ali dejavnost:

  • ni znano

                                           Življenje:

Matevž Vodušek se je rodil 2. septembra 1912 v Gorenju (prej Sv. Kunigunda).
Živel je nekoliko nad Slovensko Bistrico, v zaselku Tinjska Gora (občina Slovenska Bistrica).
Partizani so ga 20. januarja 1945 ustrelili na Planini pod Šumikom.

Viri in literatura:

  • Penič, Lojze: Vodušek, Matevž; Žrtve druge svetovne vojne in povojnih usmrtitev na območju občin Slovenska Bistrica in Oplotnica, 2004, str. 64.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 1. julij 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu