Foto: Wikipedija.

FANTONI, Tomaž

(1822−1892)

* 16. december 1822 • Humin (Gemona, Italija)
† 31. maj 1892 • Slovenske Konjice

Poklic ali dejavnost:

  • slikar

                                           Življenje:

Tomaž Fantoni se je rodil 16. decembra 1822 v Huminu.
Študiral je arhitekturo, zraven pa izredno tudi slikarstvo. Leta 1857 se je pridružil slikarjem, ki so hodili na delo v Avstrijo, kjer je poslikovali cerkve in slikali oltarne podobe. Leta 1861 je poslikal prezbiterij stare, leta 1937 porušene čadramske cerkve. Med 1886−87 je poslikal Marijino cerkev na Prihovi. Njegove freske so še v prezbiteriju cerkve na Zgornji Ložnici.
Tomaž Fantoni je umrl 31. maja 1892 v Slovenskih Konjicah.

Dela:

  • Poslikava prezbiterija stare čadramske cerkve, 1861.
  • Marijina cerkev na Prihovi, 1886/87.
  • Freske v prezbiteriju cerkve na Zgornja Ložnici, 1875.
  • Poslikave v Brežicah, Podsredi, Dobrni.

Viri in literatura:

  • Žigon, Andreja: Fantoni, Tomaž, Enciklopedija Slovenije 3, Eg−Hab, Ljubljana, 1989, str. 85.
  • Gradišnik, Stane: Fantoni, Tomaž, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 18.
  • Grafenauer, Ivan: Fantoni, Tomaž, Slovenska biografija, pridobljeno s https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi178173/.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 57.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 2. maj 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu