Foto: Obrazi slovenskih pokrajin.

VIČAR, Franjo

(1906−1992)

* 27. april 1906 • Sakušak (občina Juršinci)
† 29. november 1992 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • gledališki igralec

                                           Življenje:

Franjo Vičar se je rodil 127. aprila 1906v Sakušaku pri Juršincih.
Po končani nižji realki in učiteljišču je v Mariboru, je nekaj časa učiteljeval v Slovenski Bistrici, nato pa v Juršincih in na Polenšaku (občina Dornava), kjer je bil šolski upravitelj. Ko je poučeval Juršincih, je obiskoval dramski tečaj, ki ga je vodil Hinko Tomašić. Vičar je nato od leta 1926 ogromno igral in režiral v amaterski gledališki skupini v Bučkovcih.
Julija 1941 je bil izgnan v Slavonsko Požeg, nato pa v Kordun in Slunj (vsi Hrvaška). Po vrnitvi je delal najprej v Juršincih, nato pa na Ptuju.
Leta 1948 je pustil učiteljski poklic in postal poklicni gledališki igralec in tudi vodilni igralec v ptujskem poklicnem gledališču. V gledališki sezoni 1953/1954 je iz ptujskega gledališča odšel v mariborsko gledališče in ostal tam do upokojitve.
Za vlogo župnika v Mikelnovi dramatizaciji Prežihovih Samorastnikov je prejel nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije.
Franjo Vičar je umrl 29. novembra 1992 v Mariboru.

Dela:

  • Odigral je vrsto pomembnih karakternih vlog.

Priznanja:

  • Nagrada Združenja dramskih umetnikov Slovenije.

Viri in literatura:

  • Habjanič, Iva, Mestna knjižnica Kranj: Vičar, Franjo; Obrazi slovenskih pokrajin.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 5. julij 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu