Foto: Foto Edmund Pogorevc: nagrobnik družine Fajgelj.

FEIGEL (FAJGELJ), Otilija

(1876−1946)

* 18. oktober 1876 • Volče (občina Tolmin)
† 26. marec 1946 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • učiteljica
  • knjižničarka
  • čitalničarka
  • kulturna delavka

                                           Življenje:

Otilija Feigel (Fajgelj je pisalo na nagrobniku, op. E. Pogorevc) se je rodila 18. oktobra 1876 v Volčah pri Tolminu.
Po šolanju je delala kot učiteljica pripravnica (suplentka) in je 1. aprila 1901 prišla že kot učiteljica iz Katschacha (Avstrija) v Slovensko Bistrico na dekliško ljudsko šolo. Sprejela jo je nadučiteljica Maria Cuntara. Otilija Feigel se je hitro vključila v Čitalnico. Leta 1906 je bila že članica njenega odbora, njen predsednik je bil Urban Lemež, med pomembnimi člani pa še Peter Novak. Leta 1908 so ustanovili odsek, ki je imel nalogo ustanoviti javno ljudsko knjižnico, ki so ji dali ime ‘Vošnjakova ljudska knjižnica’. Knjige so ljudje pošiljali tajnici knjižnice Otiliji Feigel v Slovensko Bistrico. Kasneje je postala tudi knjižničarka.
Konec leta 1915 se je Marija Cuntara upokojila in Otilija Feigel je postala nadučiteljica dekliške ljudske šole. Ob koncu 1. svetovne vojne so 28. septembra 1918 ustanovili ‘Narodni svet za slovenjebistriški okraj’. Učiteljstvo sta zastopala Otilija Feigel in Matko Janžekovič, oče prof. Zore Janžekovič in Borisa Janžekoviča, ter več domačinov, na primer Peter Novak, Urban Lemež idr. Dekliška šola je dobila 22. marca 1922 novo učiteljico Marijo Goričan, ki ji je pomagala pri knjižnici in v šoli.
Po 30 letih dela na dekliški ljudski šoli se je Otilija Feigel konec leta 1932 upokojila, vodstvo šole pa je prevzela Marija Goričan.
Otilija Fajgelj je umrla 26. marca 1946 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopana.

Priznanja:

  • Red sv. Save V. stopnje, 1931. 

Viri in literatura:

  • Informator: Pogorevc, Edmund, Slovenska Bistrica, oktober 2018.
  • Šolska kronika Dekliške narodne šole Slovenska Bistrica.
  • Knjiga umrlih za Slovensko Bistrico na matičnem uradu Slovenska Bistrica.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 57.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu