Foto: Wikipedija.

LEVIĆNIK, Albert

(1846−1934)

* 2. januar 1846 • Kolbnitz (Avstrija)
† 10. junij 1934 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • pravnik
  • sodnik

                                           Življenje:

Albert Levičnik se je rodil 2. januarja 1846 v Kolbnitzu na avstrijskem Koroškem.
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, pravo pa je študiral na Dunaju (Avstrija).
Služboval na več sodiščih, med 1871–74 tudi kot avskultant – sodniški pripravnik – v Slovenski Bistrici.
Leta 1881 so ga poklicali v pravosodno ministrstvo na Dunaj, od koder se je vrnil leta 1891 kot višji sodni svetnik k deželnemu sodišču v Ljubljani. Leta 1910 je bil na svojo prošnjo upokojen in dobil plemstvo.
Na Dunaju je mnogo pripomogel, da so izšle Pražákove jezikovne naredbe (1882) in da so se za njih izvrševanje nameščali sposobni sodni uradniki.
V Ljubljani je vodil zgradbo novega sodnega poslopja (1899–902) in bil med ustanovitelji Društva za otroško varstvo in mladinsko skrbstvo v ljubljanskem sodnem okraju.
V svojih Spominih II ga omenja tudi dr. Josip Vošnjak.
Levičnik Albert je umrl 10. junija 1934 v Ljubljani.

Viri in literatura:

  • Pirjevec, Avgust: Levičnik, Albert, Slovenski biografski leksikon.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu