Foto: Osebni arhiv Petra Freliha.

FRELIH, Anton

(1909−1985)

* 23. december 1909 • Podbrdo pri Škofji Loki
† 10. julij 1985 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • kmet
  • prevoznik − furman
  • prvi župan Slovenske Bistrice po 2. svetovni vojni

                                           Življenje:

Anton Frelih se je rodil 23. decembra 1909 v zaselku Podbrdo pri Škofji Loki očetu Jožetu Frohlichu in materi Mariji, rojeni Grohar. Kot zaveden Slovenec si je dal kasneje spremeniti izvirni priimek Frohlich v Frelih. Imel je še sestro Julko ter brata Jožeta in Slavka, ki se je poročil z Italijanko in je po 2. svetovni vojni večkrat ilegalno prehajal čez mejo. Leta 1948 so ga na meji ujeli in neznano kje likvidirali.
Antonov oče je hitro po njihovem rojstvu odšel za zaslužkom na Aljasko (ZDA) in tam delal v rudniku zlata. S prisluženim in prihranjenim denarjem je leta 1922 od Josipine Krulc kupil kmetijo z gostilno v Slovenski Bistrici (sedaj je tam Caffe Hof, op. ur.), kamor so se potem preselili in kmetovali.
Med 2. svetovno vojno je bil Anton Frelih z materjo izgnan v Bosno. Po vrnitvi iz izgnanstva, ko se je formirala nova oblast, je bil postavljen za prvega povojnega župana Slovenske Bistrice (ker je peljal z vozom in konji škofa na birmo na Tinje, so ga umaknili s položaja, op. ur.).
Nekaj let kasneje je spoznal ženo Veroniko, ki je živela v samostanu v Slovenski Bistrici, se z njo poročil in rodila sta se mu sinova Tonček in Peter.
Preživljal se je s kmetovanjem, bil pa je tudi prevoznik s konji − furman. Zaradi širjenja mesta je bilo kmetovanje na njegovem posestvu, ki je bilo (skoraj) v centru mesta, iz leta v leto vse težje, zato ga je postopoma opustil. Zraven stare hiše si je leta 1969 zgradil novo hišo, staro hišo s hlevi in gospodarskimi poslopji pa dal v najem takratnemu gradbenemu podjetju Smreka iz Slovenske Bistrice. Kmalu po tem se je tudi upokojil.
Anton Frelih je umrl 10. julija 1985 v mariborski bolnišnici, pokopan je v Slovenski Bistrici.

Viri in literatura:

  • Informator: Frelih, Peter, sin, Rače, december 2019.
  • Ustni viri starejših bistričanov.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 58.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu