Foto: Pridobljeno s https://img.rtvslo.si/_up/upload/2020/12/29/65851960.jpg.

FURLAN, Slavica

(1922−2020)

* 3. maj 1922 • Idrija
† 22. december 2020 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • zadnja živeča bolničarka iz Partizanske bolnice Franja

                                           Življenje:

Slavica Furlan, rojena Hmelak, se je rodila 3. maja 1922 v Idriji očetu, lesnemu trgovcu.
Tako kot mnoge druge primorske družine se je tudi njena za časa fašizma izselila v Jugoslavijo, na Štajersko. V Slovenski Bistrici je končala meščansko šolo, potem pa ostala doma in pomagala očetu v njegovem lesnem podjetju.
Ob začetku 2. svetovne vojne so jim nemški okupatorji zaplenili premoženje in jih izgnali na Hrvaško. Po številnih prošnjah jim je uspelo, da so se vrnili k mamini družini v Idrijo.
Oktobra 1943 sta s sestro odšli v partizane. Ker je imela Slavica opravljen bolničarski tečaj, je postala bolničarka v Cerknem. Ravno takrat so gradili bolnišnico v soteski Pasice, vzporedno z njo pa so pod Cerkljanskim vrhom postavili tudi manjši oddelek, ki so ga imenovali oddelek A. Temu oddelku je bila dodeljena decembra 1943. Aprila 1944, ko so v Davči zgradili oddelek D, so jo premestili tja. Slavica je bila bolničarka na oddelku D vse do začetka leta 1945. Tu je spoznala tudi svojega moža Rada Furlana, ki se je kot ranjenec zdravil na tem oddelku. V začetku februarja 1945 so jo poklicali na bolničarski tečaj v Partizansko bolnico Franjo. V »grapi« (Partizanski bolnici Franja) je potem ostala do konca vojne. Tam je pred koncem vojne noseča doživela še zadnjo sovražno ofenzivo, ki je za bolnišnico minila brez žrtev. 5. maja 1945 je skupaj z ranjenci odšla v osvobojeno Gorico.
Slavica Furlan je umrla 22. decembra 2020.

Viri in literatura:

  • Mestni muzej Idrija.
  • Humar, Vesna: Poslovila se je zadnja bolničarka Franje, Primorske novice, 30. 12. 2020.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 59.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 16. december 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu