Foto: Pridobljeno s https://www.slovenska-biografija.si/static/osebe/sbi194555_Gaberc_Simon.jpg.

GABERC, Simon

(1838−1916)

* 3. oktober 1838 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 12. januar 1916 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • dekan
  • častni kanonik
  • nabožni pisatelj

                                           Življenje:

Simon Gaberc, narodni gospodarstvenik in pisec nabožnih pesmi, se je rodil 3. oktobra 1838 na Črešnjevcu.
Gimnazijo je obiskoval v Mariboru med leti 1853−61, nato tudi bogoslovje in bil posvečen v duhovnika 29. junija 1865.
Služboval je na Zgornji Polskavi (1865−66), Tinju kot kaplan (1866−67), na Keblju kot pomožni duhovnik (1867−68), na Zgornji Ložnici pri Sv. Venčeslavu kot provizor (1868), v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (kot kaplan), Slivnici pri Mariboru, pri sv. Barbari v Halozah, na Ponikvi (kot provizor) in kot župnik v Framu. Leta 1896 je postal knezoškofovski duhovniški svetovalec.
Od leta 1903 je bil predmestni župnik in dekan pri sv. Magdaleni v Mariboru. Leta 1909 je bil imenovan za častnega kanonika.
V ‘Slovenskem gospodarju’ je objavljal članke s področja sadjarstva in vinarstva ter leta 1895 napisal Gospodarske izkušnje sadjerejske, zlasti vinogradniške. V ‘Slovenskem prijatelju’ in ‘Duhovnem pastirju’ je objavljal pridige. Leta 1884 je izdal ‘Šmarnice’.
Pisal je največ člankov nabožne vsebine (Nedokončana premišljevalna knjiga za bolnike ‒ iz govorov bolnikom mariborske bolnišnice).
Simon Gaberc je umrl 12. januarja 1916 v Mariboru.

Dela:

  • Nabožne pesmi od leta1871 dalje v Zgodnji danici.
  • Članki o sadjereji in vinogradništvu, Slovenski gospodar, 1895.
  • Druga nabožna dela ‒ objave tudi v tujih listih.

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 63.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu