Foto: Nadškofijski arhiv Maribor.

GAŠPARIČ, Rudolf

(1917−2006)

* 7. februar 1917 • Kraljevica (Hrvaška)
† 18. avgust 2006 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik

                                           Življenje:

Rudolf Gašparič se je rodil 7. februarja 1917 v Kraljevici na Hrvaškem, od koder se je družina preselila v vas Lipa, občina Beltinci, v Prekmurju.
Po končani osnovni šoli se je Rudolf odločil za nadaljnje šolanje na klasični gimnaziji v Mariboru. Ker je želel postati duhovnik, je bil v času gimnazije tudi gojenec dijaškega semenišča ‘Maximilianum Victorinum’ v Mariboru. Bogoslovje je študiral v Mariboru. Po vdoru Nemcev in Madžarov v Slovenijo je nadaljeval bogoslovni študij na Visoki bogoslovni šoli v Sombotelu (Madžarska), tam je bil 19. junija 1943 tudi posvečen v duhovnika.
Njegovo prvo službeno mesto je bilo kaplanska služba v kraju Pecöl na Madžarskem. Po 2. svetovni vojni je bil kaplan na Svetinjah in v Hočah. Tri leta je kot vikar namestnik upravljal župnijo Kebelj (1950–53), nato je bil v letih 1953−59 župnijski upravitelj (duhovnik, ki začasno upravlja župnijo) v Puščavi na Pohorju, od koder je dve leti soupravljal župnijo Sv. Duh na Ostrem Vrhu (1959–61). Sledili sta kaplanski službeni mesti v Turnišču (1961−63) ter v Lendavi (1963−68).
1. septembra 1968 je prišel v Poljčane, najprej za nekaj mesecev kot kaplan, nato je kot župnijski upravitelj in župnik prevzel to župnijo. To obsežno župnijo je vodil do leta 1975.
Leta 1975 je prevzel v upravo župnijo Veliko Tinje v dekaniji Slovenska Bistrica.
S svojim odprtim in prijaznim značajem si je kmalu pridobil naklonjenost župljanov in krajanov. Vse župljane je osebno dobro poznal ter bil mnogim moder svetovalec in prijatelj. Poleg dušnega pastirstva je skrbel za obnovo župnijske cerkve sv. Petra in Pavla na Velikem Tinju ter obeh podružničnih cerkvah, cerkve sv. Treh kraljev na Pohorju in cerkve sv. Urha na Pohorju.
Zaradi bolezni in oslabelosti se je 5. novembra 2003 odpovedal župniški službi. Dokler mu je zdravje dopuščalo, je kot upokojeni župnik še ostal v župnišču na Tinju, med svojimi župljani, tam maševal in spovedoval. Zavedal se je, da bo po njegovem odhodu kraj ostal brez stalnega duhovnika, zato se je toliko bolj trudil in skušal biti do zadnjega med svojimi verniki. Avgusta 2004 se je preselil v Maribor v Dom za upokojene duhovnike. Njegovo povezanost s tinjsko župnijo na poseben način kaže njegova svojeročno napisana oporoka, v kateri je med drugim zapisal: »Želim, da se žara z mojimi posmrtnimi ostanki pokoplje na Tinju, kjer sem 28 let služboval.«
Rudolf Gašparič je umrl 18. avgusta 2006 v Mariboru zaradi odpovedi srca. 23. avgusta 2006 so ga − kot je želel v oporoki − pokopali na Tinju. Pogrebno mašo in pogrebne obrede je vodil celjski škof dr. Anton Stres ob somaševanju 30 duhovnikov.

Viri in literatura:

  • Nadškofijski arhiv Maribor: Gašparič, Rudolf, NŠAM, Kartoteka duhovnikov, šk. 6., april 2020
  • Letopis Cerkve na slovenskem 2000, Ljubljana, 2000, str. 719.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 64−65.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu