Foto: Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, str. 392.

GERBIČ, Lambert

(1906−1964)

* 11. avgust 1906 • Ročinj (občina Kanal ob Soči)
† 1964 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • društveni in kulturni delavec
  • udeleženec NOB

                                           Življenje:

Lambert Gerbič se je rodil 11. avgusta 1906 v Ročinju na severnem Primorskem. Ko se je med 1. svetovno vojno leta 1915 odprla še soška fronta, je njegova družina iz Kanala ob Soči emigrirala v notranjost slovenskega ozemlja. Po končani vojni so očeta imenovali za upravnika pošte na Pragerskem. Oče je leta 1923 umrl za posledicami jetike, mati Frančiška, klicali so jo Franja, pa je učila ženska ročna dela na pragerski šoli.
Lambert je nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Mariboru in se po končanih treh razredih prepisal na mariborsko učiteljišče; maturo je opravil leta 1925.
Pred odhodom k vojakom je dve leti služboval v Ljutomeru. Iz šole za rezervne častnike v Sarajevu (Bosna in Hercegovina) je prišel s činom podporočnika pehote. Zaposlil se je v pisarni opekarne Steinklauber na Pragerskem. Konec avgusta 1928 je le dobil mesto učitelja na spodnjepolskavski šoli in naslednje leto opravil praktični učiteljski izpit, s katerim je napredoval iz začasnega v stalnega učitelja. Leta 1938 se je poročil z Ljudmilo, rojeno Primec, učiteljico na Tinju.
Lambert Gerbič je že kot dijak in pozneje kot učitelj deloval v Sokolu in bil poleg tega aktiven v prosveti, kjer je režiral in igral ter vodil pevski zbor železničarjev Pohorje na Pragerskem.
Po kapitulaciji jugoslovanske vojske leta 1941 je bil v ustaškem ujetništvu, od koder je pobegnil in se prebil domov na Spodnjo Polskavo. Nemški župan Pragerskega Jakob Potočnik (po končani vojni je bil aretiran in umorjen, op. ur.) ga je očitno zelo cenil, da ga je zaposlil v občinski upravi in se zanj močno zavzel, da ga − zavednega Slovenca s Primorske, učitelja in aktivnega člana Sokola − Nemci niso izselili. Vsa leta vojne je tako preživel doma in bil zaposlen, je pa moral dobro skrivati svoja politična prepričanja. Že od leta 1942 je bil v zvezi s terenskimi aktivisti pohorskih partizanov. Februarja 1945 je postal član krajevnega odbora Osvobodilne fronte (OF) in bil imenovan za njegovega sekretarja. Maja 1945 so mu v Slovenski Bistrici poverili nalogo, da pregleda vse šole v okraju in uredi vse potrebno, da se bo pouk lahko začel še isti mesec. Nekaj mesecev je vodil šolo na Šmartnem na Pohorju in bil septembra 1945 imenovan za učitelja in upravitelja šole na Spodnji Polskavi. Poleg obveznosti na šoli je bil zelo aktiven v političnih, stanovskih in kulturno-prosvetnih organizacijah.
Leta 1954 se je z družino preselil na Pragersko, kjer je prevzel vodenje štirirazredne, nepopolne osnovne šole.
Lambert Gerbič je umrl leta 1964 v mariborski bolnišnici.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Osebnosti, Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, junij 2020, str. 391−393.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 65−66.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu