Foto: Pridobljeno s https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/slir/w800-h1057-c800x1057/wp-content/uploads/2019/09/gerdej-m.-1.jpg.

GERDEJ, Marijan

(1948−2020)

* 14. april 1948 • Vinarje (občina Slovenska Bistrica)
† 20. avgust 2020 • Dolga Brda (občina Prevalje)

Poklic ali dejavnost:

  • arhivist
  • zborovodja
  • teolog

                                           Življenje:

Marijan Gerdej se je rodil 14. aprila 1948 v Vinarju v občini Slovenska Bistrica.
Osnovno šolo je obiskoval na Prihovi (takrat je spadala še v občino Slovenska Bistrica) in v Slovenskih Konjicah, gimnazijo pa leta 1967 v Mariboru. Teologijo je študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani in v Mariboru, kjer je leta 1996 diplomiral in leta 1978 opravil tudi izpit iz arhivistike.
Leta 1972 je služboval je v Pokrajinskem arhivu v Mariboru, od leta 1972−74 v Domu učencev Maribor Tezno, leta 1974 na Ljubljanski banki v Slovenj Gradcu, med leti 1974−93 kot arhivar v Železarni Ravne in od 1993−2001 v ravenski enoti Pokrajinskega arhiva Maribor.
Kot zborovodja je vodil več pevskih zborov, pel pa je tudi pri moškem pevskem zboru ‘Foltej Hartman’ iz Pliberka.
Kot arhivist in raziskovalec z dolgoletnimi izkušnjami je svetoval v podjetjih in ustanovah pri urejanju dokumentarnega in pisnega gradiva.
Pisal je pesmi, prozo, bil raziskovalec, urednik in družbeni kritik. Sodeloval je tudi v uredniškem odboru Biografskega leksikona občine Prevalje.
Marijan Gerdej je umrl 20. avgusta 2020 na Dolgi Brdi (občina Prevalje).

Dela:

  • Objavljal je v Koroškem fužinarju, Sodobnem arhivistu, Slovenskem arhivskem časopisu, Zgodovinskem časopisu, Koroškem zborniku …

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 66.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu