Foto: Munda, Mirko: Pragersko in NOB, str. 121.

GERDOVIČ, Bruno

(1914−2002)

* 1914 • predmestje Trsta (Italija)
† 2002 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • gostinec
  • soustanovitelj in direktor gostinske šole Maribor
  • sindikalist
  • udeleženec NOB

                                           Življenje:

Bruno Gerdovič se je rodil leta 1914 v predmestju Trsta (Italija). Oče Martin je umrl že pred njegovim rojstvom. Ko je bil Bruno star eno leto, sta z materjo pribežala na Pragersko, kjer je Bruno ostal do leta 1929. Imel je tudi polbrata Karla Paja.
Osnovno šolo je obiskoval in zaključil na Pragerskem. Poklicno kariero je začel kot natakar v kolodvorski restavraciji na Pragerskem, nato je delal v Ljubljani in v Mariboru, kjer ga je 6. novembra 1941 zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto (OF) aretiral gestapo. Aprila 1942 so ga deportirali v koncentracijsko taborišče Mauthausen; tam je januarja 1945 s še nekaj taboriščniki Slovenci rešil gotove smrti pisatelja Prežihovega Voranca.
Po vrnitvi v Maribor je leta 1958 je pomagal ustanoviti gostinsko šolo v Mariboru (sedaj srednja šola za gostinstvo in turizem, op. ur.) kot njen direktor je odšel leta 1966 v pokoj.
Bruno Gerdovič je umrl leta 2002 v Mariboru.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Polbrata Karel Paj in Bruno Gerdovič, Pragersko in NOB, Slovenska Bistrica, 2014, str. 116−12.
  • Munda, Mirko: Kolodvorska restavracija, Pragersko ‒ kronika, Slovenska Bistrica, 2017, str. 279−280.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 66−67.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu