Foto: Osebni arhiv družine Poslek Godec.

GODEC, Marija (Marica)

(1928−2012)

* 30. december 1928 • Sele pri Polskavi (občina Slovenska Bistrica)
† 20. oktober 2012 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

 • direktorica banke
 • družbena in kulturna delavka

                                           Življenje:

Marija Godec (tudi Marica), rojena Sekolec, se je rodila 30. decembra 1928 na Selah pri Spodnji Polskavi očetu Francu in materi Mariji, rojeni Strmšek.
Oktobra 1945 je v Slovenski Bistrici na nižji gimnaziji končala nižjo srednjo šolo, februarja 1948 pa je pri Ministrstvu za finance Ljudske republike Slovenije opravila II. splošni finančni tečaj za državne uslužbence. Decembra 1959 je v Ljubljani opravila strokovni izpit za bančne uslužbence in v letu 1967 izpit za priznanje višje strokovne izobrazbe.
Dve leti je bila zaposlena na Poverjeništvu za finance, 35 let pa na banki. Vse od leta 1961 do upokojitve 30. aprila 1982 je bila direktorica banke v Slovenski Bistrici.
14. novembra 1953 se je poročila s Stankom Godcem († 1987). V zakonu sta se jima rodili hčeri Darja (poročena Kos Godec) in Tanja (poročena Poslek Godec). Živeli so na Zgornji Polskavi.
Marija Godec je bila vse življenje angažirana na mnogih področjih in bila zelo aktivna tudi v domačem kraju. Bila je med glavnimi organizatorji akcij, da je Zgornja Polskava dobila vodovod, telefon, kabelsko omrežje, vrtec, da so se pričele urejati in asfaltirati ceste, kanalizacija, aktivno je sodelovala pri izgradnji in adaptaciji kulturnega doma, pri izgradnji mrliške vežice, lovskega doma, vrtca, šole, tovarne RŠC, kar je bil praktično prvi industrijski objekt na Zgornji Polskavi in je takrat omogočil zaposlitev večjemu številu Polskavčanov. Vrsto let je bila članica in dva mandata tudi predsednica sveta Krajevne skupnosti (KS) Zgornja Polskava. Pri urejanju kraja je bila nepogrešljiva pri akcijah čiščenja okolja.
Bila je med soustanovitelji Društva upokojencev Zgornja Polskava in od včlanitve v izvršnem odboru, najdlje kot podpredsednica in predsednica, bila je tudi aktivna članica odbora upokojencev Nove KBM.
V Kulturnoumetniškem društvu (KUD) Gaj Zgornja Polskava je bila vrsto let ena izmed najbolj aktivnih članic; bila je predsednica društva, dolgoletna članica upravnega odbora, predsednica nadzornega odbora, častna članica KUD-a in igralka v domači igralski skupini. V svojem življenju je od leta 1947−98 na amaterskih odrih odigrala kar enaindvajset vlog (prvič je nastopila v drami Erika, oprosti na Spodnji Polskavi, preostalih dvajset vlog pa na Zgornji Polskavi, op. T. Poslek Godec).
Vsega naštetega ne bi uspela uresničiti, če ne bi imela vseskozi močne podpore moža Stanka.
Za svoje delo je prejela številna priznanja.
Marija Godec je umrla 20. oktobra 2012 na Zgornji Polskavi, kjer je tudi pokopana. Ob njeni smrti je KS Zgornja Polskava med drugim zapisala: »Dokler ji je zdravje dopuščalo, je svojemu kraju nesebično pomagala z delom in nasveti in bila vedno pripravljena pomagati tudi mnogim posameznikom, ki so se znašli na robu preživetja ali v osebnih življenjskih stiskah«.

Priznanja:

 • Priznanji Skupščine občine Slovenska Bistrica, 1966 in 1971.
 • Priznanje Osvobodilne fronte slovenskega naroda, 1976.
 • Srebrni častni turistični znak Turistične zveze Slovenije, 1970.
 • Priznanje Kreditne banke Maribor, 1980.
 • Zahvali OŠ Spodnja Polskava, 1984 in 1988.
 • Plaketa KS Zgornja Polskava, 1985.
 • Priznanje Štefana Romiha, 1996.
 • Plaketa Štefana Romiha, 2003.
 • Plaketa Zveze društev upokojencev Slovenije, 2006.
 • Priznanje KUD Gaj Zgornja Polskava, 2007.
 • Društvo upokojencev Zgornja Polskava ji je podelilo naziv Častni član, 2008.
 • Krajevna skupnost Zgornja Polskava ji je podelila naziv Častne krajanke, 2012 …

Viri in literatura:

 • Informatorka: Poslek Godec, Tanja, hči, Zgornja Polskava, januar 2021.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 68.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu