Foto: Pridobljeno s https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/wp-content/uploads/2020/01/celjskozasavski-Img_00001217.gif.

GORIČAN, Alojz, dr.

(1888−1968)

* 19. maj 1888 • Spodnja Ložnica (občina Slovenska Bistrica)
† 17. februar 1968 • Celje

Poklic ali dejavnost:

  • odvetnik
  • politik
  • župan Celja

                                           Življenje:

Dr. Alojz Goričan se je rodil 19. maja 1888 na Spodnji Ložnici.
Po končani ljudski šoli v Slovenski Bistrici in gimnazijski maturi je študiral pravo na Dunaju (Avstrija) in tam leta 1916 tudi doktoriral. Po 1. svetovni vojni je bil sodni pripravnik pri znanem rodoljubu in politiku dr. Vekoslavu Kukovcu v Celju, po nekaj letih pa je odprl samostojno odvetniško pisarno.
Kot pripadnik Narodno radikalne stranke je 19. junija 1927 na županski funkciji Celja zamenjal Jura Hrašovca. Njegovo obdobje zaznamuje intenziven razvoj mesta. Splošna gospodarska kriza je po letu 1930 zamajala tudi temelje celjskega gospodarstva. Po ogromni škodi, ki jo je povzročila katastrofalna povodenj leta 1933, je pripomogel, da so leta 1934 začeli s prvo etapo regulacije Savinje od Tremerja do železniškega mostu.
V času njegovega županovanja se je začel krepiti srbski centralizem, močno se je tudi krepil vpliv celjskih Nemcev.
Zaradi velikega bremena tega obdobja, ki je močno vplivalo na sicer sposobnega in družabnega dr. Goričana, je 13. junija 1935 odstopil s položaja celjskega župana.
Alojz Goričan je umrl 17. februarja 1968 v Celju.

Viri in literatura:

  • Germadnik, Janko: Goričan, Alojz, Obrazi slovenskih pokrajin, pridobljeno s https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/gorican-alojz/.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 69.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu