Foto: Acta carsologica, Krasoslovni zbornik, SAZU, Ljubljana, XVII, 1988, str. 5.

GOSPODARIČ, Rado, prof. dr.

(1933−1988)

* 14. januar 1933 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† 12. februar 1988 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • geolog
  • krasolog
  • publicist

                                           Življenje:

Prof. dr. Rado Gospodarič se je rodil 14. januarja 1933 na Pragerskem.
Po maturi na gimnaziji v Mariboru leta 1952 je leta 1959 diplomiral iz geologije in paleontologije na Univerzi v Ljubljani z diplomsko nalogo Geologija Donačke gore. Od decembra 1958 je bil nameščen na Inštitutu za raziskovanje krasa Znanstveno-raziskovalnega centra (ZRC) SAZU v Postojni, pred diplomo kot laborant, nato kot asistent z nalogo preučevati geologijo krasa in jam na Slovenskem. Med leti 1967−70 je podiplomsko študiral na Univerzi v Zagrebu (Hrvaška). Doktorsko tezo ‘Razvoj jam med Pivško kotlino in Planinskim poljem v kvartarju’ je obranil leta 1973 na Univerzi v Ljubljani, kjer je bil leta 1979 habilitiran.
Proučeval je tudi kraške pojave Štajerske. Izdelal je večino speleoloških kart za Štajersko, kjer je vključil tudi jamo Belojačo pri Makolah, ki jo je na novo obdelal za objavo v Zborniku občine Slovenska Bistrica I. leta 1983 pod naslovom: ‘O kraških pojavih Boča’ (str. 501−506).
Rado Gospodarič je umrl 12. februarja 1988 v Ljubljani.

Dela:

  • Sodeloval je pri izdelavi osnovne speleološke karte Slovenije.
  • Preko 100 esejev in razprav.
  • Sourednik več publikacij.

Viri in literatura:

  • Pavlovec, Rajko: Gospodarič, Rado, Enciklopedija Slovenije 3, Eg−Hab, Ljubljana, 1989, str. 303.
  • Gradišnik, Stane: Gospodarič, Rado, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 26.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 72.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu