Foto: Pridobljeno s https://siol.net/media/img/fe/98/07c5ceb7f7e58c1f0334.jpeg.

HAAS, Herta

(1914−2010)

* 29. marec 1914 • Slovenska Bistrica
† 5. marec 2010 • Beograd (Srbija)

Poklic ali dejavnost:

  • ekonomistka
  • druga Titova žena
  • udeleženka NOB

                                           Življenje:

Herta Haas se je rodila 29. marca 1914 v Slovenski Bistrici avstrijskima staršema očetu Henriku Hassu, odvetniku, esperantistu in poliglotu, ki je pred 1. svetovno vojno delal kot odvetnik v Slovenski Bistrici in materi Priski.
Po maturi v Mariboru leta 1933 je nato v Zagrebu (Hrvaška) končala ekonomsko fakulteto in se kmalu zatem vključila v narodnostno in revolucionarno gibanje. Njeno politično udejstvovanje se je začelo že v letu 1932, članica Komunistične partije Jugoslavije (KPJ) pa je postala leta 1936. Med leti 1938−41 je bila kurirka Centralnega komiteja (CK) KPJ. Kmalu po začetku druge svetovne je bila dve leti zaprta v ustaškem zaporu. Od aprila do decembra 1943 je bila pri Vrhovnem štabu NOB, nato pa v Sloveniji do septembra 1944 članica Okrajnega komiteja Komunistične partije Slovenije (OK KPS) za Belo krajino in do junija 1945 načelnica propagandnega oddelka pri Glavnem štabu Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (GŠ NOV in POS).
Po osvoboditvi je delala v Ministrstvu za industrijo Ljudske republike (LR) Hrvaške in bila nato sekretarka gospodarskega sveta vlade Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ) in svetnica generalnega direktorja zveznega zavoda za gospodarsko planiranje.
Leta 1937 se je v Parizu (Francija) srečala z Josipom Brozom Titom. Dobro leto za tem sta se poročila. Herta je bila druga žena kasnejšega maršala in predsednika Jugoslavije. Maja leta 1941 se jima je v zakonu rodil sin Aleksander − Miša, tega leta sta se tudi ločila.
Herta Haas je nato živela v Zagrebu, umrla pa je 5. marca 2010 v Beogradu (Srbija). Na lastno željo je pokopana na pobreškem pokopališču v Mariboru.

Viri in literatura:

  • Dedijer, Vladimir: Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, Rijeka, 1981.
  • Filipič, France: Haas, Herta, Enciklopedija Slovenije 3, Eg−Hab, Ljubljana, 1989, str. 411.
  • Gradišnik, Stane: Haas, Herta, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 28.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 79.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu