Foto: Cerkev sv. Jožefa, arhiv ZZK Slovenska Bistrica.

HOFER (HOFFER), Jože (Johann)

(1696−1762)

* 1696 • Maribor
† 2. februar 1762 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • arhitekt

                                     Življenje:

Jožef Hofer (tudi Johann Hoffer) se je rodil leta 1696 v Mariboru v družini stavbenika Matije Hoferja.
V občini Slovenska Bistrica so Hofferju pripisane naslednje arhitekture: kapela sv. Frančiška Ksaverija pri ž. c. sv. Jerneja v Slovenski Bistrici (pred letom 1738), cerkev sv. Jožefa v Slovenski Bistrici (1755−57), obe kapeli in dekoracija prezbiterija ž. c. sv. Štefana na Spodnji Polskavi (sredina 18. stoletja) in fasada dvorca Zgornja Polskava (1744−56).
Jožef Hofer je umrl 2. februarja 1762 v Mariboru.

Dela:

  • Njegovo delo obsega 22 cerkva in drugih objektov, pripisujejo pa mu še 15 cerkva in še nekatera druga imenitna dela.

Viri in literatura:

  • Kemperl, Metoda: Jožef Hoffer arhitekt brez meja, Časopis za multidiscplinarna istraživanja Podravina, št. 7, Samobor, 2005, str. 33−45.
  • Kemperl, Metoda: Korpus poznobaročne sakralne arhitekture na slovenskem Štajerskem, Ljubljana, 2007.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 82.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 6. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu