Foto: Osebni arhiv potomcev Antona Hrastnika.

HRASTNIK, Anton

(1892−1971)

* 6. maj 1892 • Zgornja Polskava
† 10 april 1971 • Zgornja Polskava (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • kmet
  • strojar − usnjar
  • udeleženec 1. svetovne vojne

                                           Življenje:

Anton Hrastnik se je rodil 6. maja 1892 na Zgornji Polskavi kot peti od devetih otrok očetu Antonu (*1892), kmetu in strojarju − usnjarju, ter materi Elizabeti, rojeni Marčič (*1861 †1951). Hrastniki so bil eni redkih strojarjev in usnjarjev v naši občini.
Anton Hrastnik je bil v 1. svetovni vojni avstrijski vojak in vojni ujetnik v Rusiji.
Bil je zelo podjeten in je podedovano kmetijo z dokupovanjem zemlje zelo povečal. Redili so po dvanajst glav govedi, par konjev, svinje za domačo uporabo, kokoši, purane in gosi. Zaposlovali so dva hlapca, dve dekli in pastirja.
Po očetu je podedoval majhno strojarno − usnjarno, ki jo je kasneje povečal. Zaposlene je imel kar štiri delavce. Vsak teden je s konji in »platonerjem« (voz z ravnim dnom in pravokotnimi stranicami, op. ur.) po vasi in okolici zbiral kože svinj, telet in govedi, ki so jih nato strojili v njegovi delavnici. Ob delavnici je imel tudi trgovino, v kateri so ob delavnikih prodajali čevljarjem usnje za čevlje, podplate, torbe, pasove in druge izdelke.
Strojarsko − usnjarsko dejavnost je normalno opravljal tudi še med 2. svetovno vojno. Ko pa je povojna oblast zahtevala, da obdrži le eno dejavnost, torej ali obrt ali kmetijstvo, se je odločil za kmetijstvo.
6. januarja 1928 se je poročil z Marijo, rojeno Kaiba (* 29. 11. 1898), zaposleno v Krtinovi trgovini z mešanim blagom na Zgornji Polskavi (kasneje trgovina Cvetko, op. ur.). V zakonu so se jima rodili trije otroci: Anton (Zvonko, *1928 na Zgornji Polskavi, †2006, pokopan na Zgornji Polskavi), Silva (*1930 v Mariboru, poročena Vezjak, živi na Pragerskem) in Marija (*1932 na Zgornji Polskavi, poročena Jeler, živi v Slivnici pri Mariboru).
Anton Hrastnik je umrl 10. aprila 1971 na Zgornji Polskavi, kjer je tudi pokopan.

Viri in literatura:

  • Informatorka: Selinšek, Alenka, vnukinja, Pragersko, april 2021.
  • Markič, Marija: Imeli smo usnjarno, Moja, tvoja, naša zgodba, Slovenska Bistrica, 2020, str. 244−246.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu