Foto: Wikipedia: grb družine Idunspeug.

IDUNSPEUG, Janez Jurij

(?−1572)

* ni znano
† 1572 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • posestnik bistriškega zemljiškega gospostva

                                           Življenje:

Janez Jurij Idunspeug je leta 1564 od gradnikov Gaisruckov odkupil bistriški grad s posestvom. Leta 1566 mu je vladar odobril, da vgradi 1677 goldinarjev. Navodilo za naslednje leto je zahtevalo, da se popravijo strehe, okrogli stolp, stolp v kotu in hlevi. Leta 1568 je Idunspeug gradil zid v novem nadstropju. Od podložnikov je zahteval, da kuhajo apno.
Posest je po njegovi smrti podedovala vdova Barbara s petimi sinovi.
Idunspeug je umrl leta 1572 v Slovenski Bistrici. V ž. c. sv. Jerneja v Slovenski Bistrici je ob krstnem kamnu vzidan njegov nagrobnik, ki predstavlja lep primer renesančne umetnosti.

Viri in literatura:

  • Koropec, Jože:: Svet okoli Slovenske Bistrice do leta 1700, Zbornik občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1983, str. 114.
  • Šerbelj, Ferdinand: Bistriški grad, monografija, Slovenska Bistrica, 2005, str. 21.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 87.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 1. februar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu