Foto: Wikipedija.

INGOLIČ, Jože

(1921−2011)

* 2. marec 1921 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 1. oktober 2011 • Mengeš

Poklic ali dejavnost:

  • ekonomist
  • veleposlanik
  • politik
  • udeleženec NOB

                                           Življenje:

Jože Ingolič, srednji brat Antona Ingoliča in Karla Ingoliča, se je rodil 2. marca 1921 na Spodnji Polskavi kot drugi sin očetu Antonu, mizarju in materi Ani, šivilji.
Končal je štiriletno trgovsko akademijo v Mariboru, poleti leta 1941 pa so ga Nemci izselili v Zaječar (Srbija). Tam se je takoj pridružil partizanom, kjer je bil leta 1944 ranjen. Ko je ozdravel, je odšel v osvobojeni Beograd (Srbija), kamor je bil pregnan tudi njegov starejši brat, pisatelj Anton Ingolič in po koncu vojne tam končal enoletni višji ekonomski tečaj ter dobil naziv ekonomista.
Po vrnitvi v Slovenijo je sprva delal v okrajnih oblastnih organih v Slovenski Bistrici, Lendavi in Mariboru ter sodeloval pri ustanavljanju kmetijskih obdelovalnih zadrug. V tem času je bil tudi predsednik planske komisije Ljudske republike Slovenije (LRS).
Nato je opravljal naslednje funkcije: direktor uprave za gospodarsko planiranje LRS (1953−55), predsednik Glavne zadružne zveze Slovenije (1956−58), član izvršnega sveta Republike Slovenije (RS) in hkrati sekretar za kmetijstvo (1958−62), direktor zveznega zavoda za gospodarsko planiranje (1962−63), član zveznega izvršnega sveta ter zvezni sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo (1963−67), poslanec v Zvezni skupščini (1967−69). Svojo poklicno kariero je končal v diplomaciji. V letih 1969−74 je bil jugoslovanski veleposlanik v Etiopiji (vzhodna Afrika), vmes zvezni poslanec v Zboru republik in pokrajin skupščine Socialistične fedarativne republike Jugoslavije (SFRJ) (1974−77), od leta 1977−81 pa veleposlanik v Kuvajtu (Srednji vzhod, Arabski polotok), od koder je pokrival tudi Jemen (Arabski polotok). Po vrnitvi z Arabskega polotoka se je upokojil.
Njegovo delo ni bilo vedno »hvaležno« in prijetno, saj je moral skrbeti za uresničitev zemljiškega maksimuma, po katerem so kmetje lahko imeli največ deset hektarjev obdelovalne zemlje. Je pa bil pri tem tako dosleden, da je podpisal tudi odločbo o odvzemu oziroma nacionalizaciji zemljišč svoje matere Ane Ingolič.
Pozneje je kot predsednik Glavne zadružne zveze Slovenije in republiški sekretar za kmetijstvo spodbujal krepitev zadrug in večanje njihove ekonomske podlage z novimi investicijami.
Jože Ingolič je umrl 1. oktobra 2011 v Mengšu.

Viri in literatura:

  • Čepič, Zdenko: Ingolič, Jože, Enciklopedija Slovenije 4, Hac−Kare, Ljubljana, 1990, str. 151.
  • Munda, Mirko: Osebnosti, Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, junij 2020, str. 394–396.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 88.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 8. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu