Foto: Wikipedija.

JEROVŠEK, Anton, dr.

(1874−1932)

* 23. maj 1874 • Spodnja Nova vas (občina Slovenska Bistrica)
† 31. oktober 1932 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • publicist
  • politik

                                           Življenje:

Dr. Anton Jerovšek se je rodil 23. maja 1874 v Spodnji Novi vasi pri Slovenski Bistrici. Predstavlja izrazito osebnost med štajerskimi Slovenci.
Po končani osnovni šoli v Slovenski Bistrici je končal še gimnazijo in bogoslovje v Mariboru, kjer je bil leta 25. julija 1897 tudi posvečen v duhovnika. Po krajšem kaplanovanju v Vojniku je odšel v Rim, kjer je doktoriral iz cerkvenega prava na gregorijanski univerzi (1900). Po vrnitvi v domovino je kot škofovski tajnik delal najprej v Mariboru, od leta 1903 pa je bil stalno nameščeni profesor za verouk na mariborski realki.
Leta 1911 se je upokojil. V tem času je prevzel vodstvo tiskarne sv. Cirila in jo dvignil na solidno raven.
Ves čas je sodeloval pri prosvetnih in gospodarskih organizacijah kot so: Spodnještajerska ljudska posojilnica, Zadružna zveza, Zadružna gospodarska banka.
Po končani 1. svetovni vojni je bil aktiven član Narodnega sveta v Mariboru, član mestnega sosveta, po volitvah leta 1921 pa član mestnega sveta. Imel je največ zaslug, da so se stranke združile v enotno fronto ob volitvah leta 1924. Ves čas je pridno objavljal svoje članke v Straži, Slovenskem gospodarju in drugje.
Anton Jerovšek je umrl 31. oktobra 1932 v Mariboru. Pokopn je na pokopališču v Slovenski Bistrici.

Dela:

  • Razprava o rimskih katakombah, 1902.
  • Razprava o antično poganskem suženjstvu 1903.

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 98−99.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 8. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu